۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ آبان
27-28 آبان 97 دفتر معاونت آموزشی دانشکده
1397/08/27
روز برگزاری همایش: 1 اسفند 1397 سالن همایش های بین المللی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
1397/08/20
زمان: یکشنبه 20 آبان ماه 1397 ؛ ساعت 12 الی 13:30
1397/08/20
-3 اسفند 1397 | ایران، تهران | سالن دکتر تورانی دانشگاه الزهراء(س)
1397/08/20
21 آبان آمفی تاتر دانشکده هنر
1397/08/14
دوشنبه، 97/7/30 - آمفی تاتر دانشکده هنر
1397/08/14
روز دوشنبه 16 مهر ماه 97 در کلاس تئوری 11 ساعت 12-13
1397/07/17
مجموعه تصاویر
تاليفات اساتيد
 • دکتر کاتب4دکتر کاتب4
  دکتر کاتب4
 • دکتر کاتب2دکتر کاتب2
  دکتر کاتب2
 • دکتر کاتب1دکتر کاتب1
  دکتر کاتب1
 • دکتر کاتبدکتر کاتب
  دکتر کاتب
 • دكتر معنوي راددكتر معنوي راد
  دكتر معنوي راد
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.