30اردیبهشت الی 2خرداد نگارخانه دانشکده هنر
1397/02/29
دانشکده هنر 25 اردیبهشت 1397
1397/02/25
تاریخ 22-26 اردیبهشت 97درنگارخانه دانشکده هنر
1397/02/23
نقاشی - پرفرمنس - نشست تخصصی
1397/02/19
21-26 اردیبهشت 97
1397/02/17
16-19 اردیبهشت 1397
1397/02/15
22-26 اردیبهشت 1397
1397/02/15
روز شنبه 1 اردیبهشت ماه 1397
1397/02/15
چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه 1397
1397/02/15
دهم اردیبهشت 97 مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا
1397/02/11
مجموعه تصاویر
تاليفات اساتيد
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.