۱۳۹۸ جمعه ۳ خرداد
دوشنبه 30 اردیبهشت 98-سالن دکتر کاتب
1398/03/01
دوشنبه 30 اردیبهشت 98-سالن دکتر کاتب
1398/02/31
دوشنبه 30 اردیبهشت-سالن دکتر کاتب
1398/02/31
18 اردیبهشت 98_سالن دکتر کاتب _نگارخانه هنر
1398/02/19
17 اردیبهشت 98-ساعت 12-10_ سالن دکتر کاتب
1398/02/18
15 اردیبهشت 98-ساعت 12-10- سالن دکتر کاتب دانشکده هنر
1398/02/16
یکشنبه 8 اردیبهشت_ سالن دکتر کاتب
1398/02/11
چهارشنبه 11 اردیبهشت 98- سالن دکتر تورانی
1398/02/11
8-14 اردیبهشت98-دانشگاه الزهرا
1398/02/11
7-11 اردیبهشت98-سالن اشراق دانشگاه الزهرا
1398/02/10
دوشنبه 9 اردیبهشت-ساعت13-12-سالن دکتر کاتب
1398/02/10
یکشنبه 8 اردیبهشت-محوطه زمین چمن دانشگاه
1398/02/09
مجموعه تصاویر
تاليفات اساتيد
 • دکتر کاتب4دکتر کاتب4
  دکتر کاتب4
 • دکتر کاتب2دکتر کاتب2
  دکتر کاتب2
 • دکتر کاتب1دکتر کاتب1
  دکتر کاتب1
 • دکتر کاتبدکتر کاتب
  دکتر کاتب
 • دكتر معنوي راددكتر معنوي راد
  دكتر معنوي راد
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.