۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان
آمفی تأتر دانشکده هنر دوشنبه، 97/7/30 - ساعت 11.30 تا 12.30
1397/07/28
روز دوشنبه 23 مهر ماه 97 از ساعت 12-13
1397/07/23
روز یکشنبه 22 مهر ماه 97 از ساعت 12-13
1397/07/23
روز شنبه 21 مهر ماه 97 از ساعت 12-13
1397/07/22
روز دوشنبه 16 مهر ماه 97 در کلاس تئوری 11 ساعت 12-13
1397/07/17
نگارخانه صبا فرهنگستان هنر 31 خرداد 97
1397/07/08
رئیس دانشکده هنر و عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر
1397/07/07
مجموعه تصاویر
تاليفات اساتيد
 • دکتر کاتب4دکتر کاتب4
  دکتر کاتب4
 • دکتر کاتب2دکتر کاتب2
  دکتر کاتب2
 • دکتر کاتب1دکتر کاتب1
  دکتر کاتب1
 • دکتر کاتبدکتر کاتب
  دکتر کاتب
 • دكتر معنوي راددكتر معنوي راد
  دكتر معنوي راد
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.