۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر
پنج شنبه 22 آذر 97 سالن دکتر کاتب دانشکده هنر
1397/09/21
19 آذر 97 آمفی تاتر دکتر کاتب دانشکده هنر
1397/09/20
استاد نادر پور از دانشگاه فرانسه 18 آذر 97 آمفی تاتر هنر
1397/09/18
زمان: یکشنبه 18 آذر ماه 1397 ؛ ساعت 12 الی 13:30 آمفی تاتر دکتر کاتب دانشکده هنر
1397/09/14
فصلنامه تخصصی طراحی پارچه و لباس
1397/09/14
دانشگاه تربیت مدرس مورخ 20 آذر 97 ساعت 14-16
1397/09/14
13 آذر 97 دانشکده هنر
1397/09/13
12-14 آذر ماه 1397 دانشکده هنر
1397/09/12
زمان برگزارى:اوایل بهمن ماه 1397گالرى فرهنگستان صبا
1397/09/10
16-23 آذر گالرس ژاله
1397/09/10
10-14 آذر ماه 97 / دانشکده هنر
1397/09/10
زمان: یکشنبه 11 آذر ماه 1397 ؛ ساعت 12 الی 13:30آمفی تئاتر دانشکده هنر
1397/09/10
روز دوشنبه ساعت 10 الی 12 مورخ 28 آبان ماه 1397 آمفی تاتر دکتر کاتب دانشکده هنر
1397/09/06
رویدادهای آینده
مجموعه تصاویر
تاليفات اساتيد
 • دکتر کاتب4دکتر کاتب4
  دکتر کاتب4
 • دکتر کاتب2دکتر کاتب2
  دکتر کاتب2
 • دکتر کاتب1دکتر کاتب1
  دکتر کاتب1
 • دکتر کاتبدکتر کاتب
  دکتر کاتب
 • دكتر معنوي راددكتر معنوي راد
  دكتر معنوي راد
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.