9-10 اسفند 1396- دانشگاه الزهراء (س)، تهران - ایران
1396/12/20
به منظور کاهش خسارات پس از سوانح طبیعی- 6 الی 8 اسفند ماه 1396
1396/12/19
14 اسفند 96 دانشگاه الزهرا
1396/12/16
سه شنبه یعد از اقامه نماز ظهر و عصر از ساعت 12.40 الی 13.15 در مسجد دانشگاه الزهرا
1396/12/13
زمان : چهارشنبه 9 و دوشنبه 14 اسفند سالن كوثر از ساعت 9-12
1396/12/13
5 اسفند ماه 96 ، در مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا
1396/12/08
اسفندماه 96 ،سالن همايش هاي بين المللي الزهرا
1396/12/08
دكتر معصومه امير اينالو به رحمت الهي پيوست
1396/12/03
2 و 3 اسفند 96 - مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا
1396/12/02
مجموعه تصاویر
تاليفات اساتيد
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.