۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
افتخارات
 
دستاوردها و افتخار آفرینی اساتید و دانشجویان دانشکده هنر از سال 1382تا اخر سال 1396 در پرتال قبلی دانشکده هنربا کلیک بر لینکhttp://art-old.alzahra.ac.ir قابل دسترسی میباشد