۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان
اساتيد هيات علمي
 نام استاد : دکتر فاطمه کاتب
مرتبه علمی : استاد تمام
آدرس پست الکترونیکی :f.kateb@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/kateb
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر ابوالقاسم دادور
مرتبه علمی : استاد تمام
آدرس پست الکترونیکی :a.dadvar@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/dadvar 
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر زهرا رهبرنیا 
مرتبه علمی : دانشیار
آدرس پست الکترونیکی :z.rahbarnia@alzahra.ac.ir
وب سایت ::http://staff.alzahra.ac.ir/rahbarnia
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر اشرف السادات موسوی لر
مرتبه علمی : استاد تمام
آدرس پست الکترونیکی :a.mousavilar@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/mousavilar 
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/07
تعداد بازدید:
1084
گروه پژوهش هنر
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.