۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان
اعضاء هيات علمي

 نام استاد : دكتر مهين سهرابي نصيرابادي 
مرتبه علمي : استاديار
ايميل : ma.sohrabi@alzahra.ac.ir
وب سايت :
رزومه : PDF
CV : PDF
 
 نام استاد : فروزنده قاسمي 
مرتبه علمي : استاديار
ايميل : ghasemi@alzahra.ac.ir
وب سايت :http://staff.alzahra.ac.ir/ghasemi
رزومه : PDF
CV : PDF
 
 نام استاد : نيكو شجاع نوري 
مرتبه علمي : استاديار
ايميل : n.shojanoori@alzahra.ac.ir
وب سايت :http://staff.alzahra.ac.ir/shojanoori
رزومه : PDF
CV : PDF
 
 نام استاد : مهناز محمدزاده ميانجي
مرتبه علمي : مربي
ايميل :m.mohammadzadeh@alzahra.ac.ir
وب سايت :
رزومه : PDF
CV : PDF
 
 نام استاد : ناهيد رحمانپور
مرتبه علمي : مربي
ايميل : n.rahmanpour @alzahra.ac.ir
وب سايت :http://staff.alzahra.ac.ir/rahmanpour
رزومه: PDF
CV: PDF
 
 نام استاد : دكتر زهرا موسوي خامنه
مرتبه علمي : استاديار
ايميل :z.mousavikhameneh@alzahra.ac.ir
وب سايت :http://staff.alzahra.ac.ir/mousavikhameneh
رزومه : PDF
CV : PDF
 
 نام استاد : دكتر فاطمه حسن پور
مرتبه علمي : استاديار
ايميل : f.hassanpour@alzahra.ac.ir
وب سايت :http://staff.alzahra.ac.ir/hassanpour
رزومه : PDF
CV : PDF
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/18
تعداد بازدید:
921
گروه صنایع دستی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.