۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان
اساتيد هيات علمي
 نام استاد : دكتر پروين شكري
مرتبه علمي : استاديار
آدرس پست الكترونيكي :pshokri@alzahra.ac.ir
وب سايت :http://staff.alzahra.ac.ir/pshokri
رزومه فارسي : PDF
رزومه انگليسي : PDF
 
 نام استاد : دكتر بهزاد سليماني
مرتبه علمي : استاديار
آدرس پست الكترونيكي :b.soleimani@alzahra.ac.ir
وب سايت :http://staff.alzahra.ac.ir/soleimani
رزومه فارسي : PDF
رزومه انگليسي : PDF
 
 نام استاد : دكتر احمد ندايي فرد 
مرتبه علمي : دانشيار
آدرس پست الكترونيكي :nedaei@alzahra.ac.ir
وب سايت :http://staff.alzahra.ac.ir/nedaei
رزومه فارسي : PDF
رزومه انگليسي : PDF
 
 نام استاد : مهندس فرزانه هنربخش
مرتبه علمي : مربي
آدرس پست الكترونيكي :f.honarbaksh@alzahra.ac.ir
وب سايت ::
رزومه فارسي : PDF
رزومه انگليسي : PDF
 
 نام استاد : مهندس مرضيه اله دادي
مرتبه علمي : مربي
آدرس پست الكترونيكي :m.allahdadi@alzahra.ac.ir
وب سايت :http://staff.alzahra.ac.ir/allahdadi
رزومه فارسي : PDF
رزومه انگليسي : PDF
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/18
تعداد بازدید:
834
گروه طراحی صنعتی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.