۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان
اساتيد هيات علمي
 نام استاد : دکتر منصور حسامی 
مرتبه علمی : دانشیار
آدرس پست الکترونیکی :m.hessami@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/hessami  
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر داریوش فرد دهکردی 
مرتبه علمی : استادیار
آدرس پست الکترونیکی :d.dehkordi@alzahra.ac.ir
وب سایت : http://staff.alzahra.ac.ir/fard 
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر پریسا شاد قزوینی 
مرتبه علمی : دانشیار
آدرس پست الکترونیکی :shad@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/shad  
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر زهرا پاکزاد
مرتبه علمی : استادیار
آدرس پست الکترونیکی :z.pakzad@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/pakzad  
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : شهرزاد صالحی پور
مرتبه علمی : مربی
آدرس پست الکترونیکی :Sh.salehipour@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/salehipour  
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر الهه پنجه باشی
مرتبه علمی : استادیار
آدرس پست الکترونیکی :e.panjehbashi@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/panjehbashi 
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر مینا محمدی وکیل
مرتبه علمی : استادیار
آدرس پست الکترونیکی :m.vakil@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/vakil 
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/03
تعداد بازدید:
1340
گروه نقاشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.