۱۳۹۸ جمعه ۳ خرداد
اساتید بازنشسته
 نام و نام خانوادگی : صدیقه مدرس پور (نوری )
میزان تحصیلات : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
 نام و نام خانوادگی : مینو اسعدی
مرتبه علمی : استادیار
فوق لیسانس : نقاشی

 نام و نام خانوادگی : مهرانگیز مظاهری تهرانی
مرتبه علمی : استادیار 

 

نام و نام خانوادگی : علی اصغر فرامرزیان 
مرتبه علمی : استادیار

دکتری : فناوری اطلاعات
برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید

 نام و نام خانوادگی : محمد معمارزاده 
مرتبه علمی : استادیار 
دکتری : پژوهش هنر
 
نام و نام خانوادگی : علی اصغر اکبری 
مرتبه علمی : مربی
دکتری : برنامه ریزی شهری
 
نام و نام خانوادگی : صدیقه پاک بین 
مرتبه علمی : مربی
فوق لیسانس : طراحی پارچه و  لباس
برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید
 نام و نام خانوادگی : برزو ایزد پناه
مرتبه علمی : مربی
فوق لیسانس : برنامه ریزی محیطی
دکتری : پژوهش هنر
برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید
 
نام و نام خانوادگی : معصومه امیر اینانلو
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
استادیار 
برای مشاهده رزومه کامل
 کلیک نمایید

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه هنری مهر

 مدرک تحصیلی : د کترای پژوهش هنر
مرتبه علمی : استاد یار

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/17
تعداد بازدید:
520
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.