۱۳۹۸ دوشنبه ۳ تير
دسترسی به بانک اطلاعاتی Cambridge Core

دسترسی به بانک اطلاعاتی Cambridge Core به مدت یکماه توسط کتابخانه مرکزی فراهم گردیده است.

برای دسترسی به آن به سایت کتابخانه مرکزی بخش پایگاه اطلاعاتی پیوسته مراجعه نمایید.

http://centrallib.alzahra.ac.ir/tabid/701/Default.aspx
تاریخ به روزرسانی:
1397/10/17
تعداد بازدید:
157
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.