جدول دوره هاي آموزش هاي دانشكده هنر

جدول دوره هاي آموزش هاي دانشكده هنر


عتوان دوره

تعداد جلسات

زمان برگزاري

زمان شروع

شهريه

آبرنگ

10 جلسه سه ساعتي

پنجشنبه

26/11/ 1396

300000 تومان

راينو

10جلسه 3 ساعتي

پنجشنبه

26/11 1396

350000 تومان

طراحي*(1)

6 جلسه 3 ساعتي

پنجشنبه

26/11/1396

300000 تومان

طراحي تخصصي روسري

3 جلسه 5 ساعتي

پنجشنبه

26/11/1396

290000 تومان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* كلاس طراحي شامل سه دوره مي باشد كه دوره اول و دوم آن 6 جلسه سه ساعتي ودوره سوم آن 10 جلسه سه ساعتي مي باشد

 
تاریخ به روزرسانی:
1396/11/23
تعداد بازدید:
211
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.