۱۳۹۸ دوشنبه ۳ تير
دسترسی به بانک اطلاعاتی CABI و Annual Reviews

دسترسی به بانک اطلاعاتی CABI و Annual Reviews بمدت 45 روز از طریق کتابخانه مرکزی فراهم گردیده است. 

برای دسترسی به این بانکها به سایت کتابخانه مرکزی بخش بانک های اطلاعاتی پیوسته به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

http://centrallib.alzahra.ac.ir/tabid/701/Default.aspx
تاریخ به روزرسانی:
1397/09/19
تعداد بازدید:
156
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.