۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر
معاونين و مديران دانشكده
 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی :
نام : دکتر فریده طالبپور
مرتبه علمی :استاد
شماره تلفن مستقیم : 85692515
http://staff.alzahra.ac.ir/farideh_talebpour/
رزومه فارسی : PDF
CV : PDF
ایمیل : talebpour@alzahra.ac.ir

معاون پژوهشی اجرایی دانشکده هنر
نام : عفت السادات افضل طوسی
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دکترا
تلفن : 2525 / 85692506
رزومه : PDF
PDF:CV 
ایمیل : Afzaltousi@alzahra.ac.ir

 مدیر گروه ارتباط تصویری
نام  : میترا معنوی راد
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم : 85692747
ایمیل : m.manavirad@alzahra.ac.ir
رزومه : PDF 
CV:PDF 
 مدیر گروه پژوهش هنر
نام و نام خانوادگی : دکتراشرف السادات موسوی لر
مدرک تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی : استاد تمام 
شماره تلفن مستقیم :85692503
ایمیل : mousavilar@alzahra.ac.ir
رزومه: PDF
CV: PDF
 

  مدیر گروه صنایع دستی:
نام  : نیکو شجاع نوری  
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : استادیار 
شماره تلفن مستقیم :85692509
شماره تلفن داخلی :2509
ایمیل : n.shojanoori@alzahra.ac.ir
رزومه : PDF
CV:PDF


 مدیر گروه طراحی لباس و چاپ پارچه:
نام  : دکتر مریم مونسی سرخه
مرتبه علمی :استادیار 
شماره تلفن مستقیم : 85692515
http://staff.alzahra.ac.ir/Mounesi/
رزومه فارسی : PDF
CV : PDF
ایمیل : M.Mounesi@alzahra.ac.ir

 
مدیر گروه طراحی صنعتی:
نام  : مرضیه اله دادی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :85692749
شماره تلفن داخلی :2749
ایمیل : m.allahdadi@alzahra.ac.ir
رزومه : PDF
CV:PDF 


 مدیر گروه نقاشی:
نام و نام خانوادگی : دکتر داریوش فرد دهکردی
مدرک تحصیلی : د کترا
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم : 85692513
ایمیل : d.dehkordi@alzahra.ac.ir
رزومه : PDF
CV :PDF
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/04
تعداد بازدید:
2826
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.