۱۳۹۸ دوشنبه ۳ تير
پنجمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکردهای نوین بصری در نوشتار

پنجمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران

با رویکردهای نوین بصری در نوشتار

«فراخوان همایش»

اهداف همایش:
همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکردهای نوین بصری در نوشتار ، درصدد است تا گسترش و توسعه فضای تعامل میان مباحث نظری و اجرای آثار هنریِ هنرمندان ایرانی را در این حوزه فراهم سازد. بی تردید زمینه انجام تحقیقات و پژوهش های علمی و کاربردی در این موضوع که بحثی میان رشته ای است، با ارائه موضوعات جدید و استانداردهای نوین، بازتاب نتایج تحقیقات، پژوهشها، تجربه ها و نوآوری های آکادمیک، به توسعه فرهنگ و دانش فنی می افزاید و اذهان را به حفظ، حراست و ترمیم تخریبهای محیط زیستی آگاه می سازد.

هنر در هر زمان، با بهره گیری از قابلیت ها، امکانات و انتظارات هر دوره، برای ارائه افکار و انعکاس اندیشه های هنرمند، به طرق مختلف ظاهر گردیده است. زمان، در تغییرات سبک ها و تکنیک های هنری چنان موثر واقع شده، که امروزه هنر، مبتنی بر فن آوری که حاصل اختراعات و ایده های نوین می باشد، به عنوان یکی از نیازهای جدی جامعه ی هنری حاضر، برای ارتباط با انسان معاصر، بدل شده است.

پرواضح است که شناخت هر چه بیشتر هنر معاصر و به کارگیری شیوه های نوین هنری و بصری، برای انعکاس اندیشه های اصیل و تمدن هر کشور ضروری است. انعکاس اندیشه هایی که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، تجاری، سیاسی، اقتصادی و یا حتی عرضه ی عقاید شخصی، هنر، تکنولوژی و رسانه های نوین هنری را ابزار قرار می دهد. در این میان نوشتار به عنوان هسته ی اصلی ارتباطات بصری، در انتقال مفاهیم، در عرصه ی هنری پیش گام می باشد.ارتباط بصری با محوریت نوشتار و تایپوگرافی، با به کارگیری هم زمان حافظه ی بصری و لغوی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. تایپوگرافی و حروف تایپی، از قرن پانزدهم، بعد از اختراع صنعت چاپ به عنوان مهم ترین عامل ارتباطی عمل نموده و همان طور که از قبل از اختراع چاپ، عملکرد خود را از طریق متون دست نویس به انجام می رساند، امروزه برای موثر واقع شدن، ناچار به، بکارگیری رسانه ها و رویکردهای نوین کنونی است.

از آنجاییکه نوشتار از خاصیت ارتباطی بسیار بالایی در انتقال مفاهیم برخوردار می باشد، بنابراین چنان چه به بازنمایی متون، با بهره گیری از رویکردها و تکنیک های نوین بصری در هنر معاصر بپردازیم، به مزیتی دو چندان دست خواهیم یافت، مزیتی که، با بهره گیری از ایده های نو، در کنار فن آوری روز، انسان معاصر را به فرآیندی که برای او تازگی دارد، سوق خواهد داد. فرآیندی که او را در هنر شریک نموده و با به چالش کشاندن وی، تاثیری شگرف در ذهنش به جای خواهد گذاشت. هنر معاصر و به طبع حروف نگاری و تایپوگرافی معاصر، هنر ابداعات و بهره گیری از مواد، متریال و رسانه های نوین هنری است؛ متــریالی که گاهی نوشتار را از صفحه ی دو بعدی بیرون کشیده و با اعمال روش های خلاقــانه، جذابیتی دو چندان برای مخاطب فراهم می نماید. رویکردهای نوین بصری در حروف نگاری معاصر، کاوشی برای آشنـایی هر چه بیشتر با راه کـارها، رسانه ها، روش ها و فن آوری نوین در حروف نگاری معاصر، برای عرضه ی هر چه بیشتر و بهتر هنر و تمدن کشورهاست. دیگر زمان آن فرا رسیده است که حروف، نوشتار زیبا و متون غنی فارسی، با بهره گیری از رویکردها و رسانه های نوین بصری هنر معاصر، موثر و ماندگار واقع شوند. شایسته است، نوشتاری را که دارای قدمتی طولانی در هنر خوشنویسی و کالیگرافی و متون غنی دست نویس می باشد و به پشتوانه ی آن، تایپوگرافی و الفبای فارسی را با قواعد یک پارچه و اصول زیبایی شناسی توسط هنرمندان، خلق کرده، با ابداعات و فن آوری امروزی آمیخته تا بتوانیم انسان معاصر را بیش از پیش تحت تاثیر این هنر غنی قرار داده و به این وسیله به اهداف ارتباطی خود نیز نائل آییم...

این همایش در نظر دارد تا به ارتقاء مباحثِ ضروریِ رویکردهای نوین بصری در نوشتار از طریق هنر بپردازد. در این راستا، هنر علاوه بر نقش زیباشناسانه و فرهنگ ساز خود، قادر خواهد بود تا به عنوان رسانه و ابزار آگاهی بخشی در جهت صیانت از میراث کهن نوشتار و حفظ حرمتهای آن عمل کند و به هنر و میراث گذشته ارج نهاده و اصول زیبایی شناسی هنری در نوشتار فارسی را که در دست اساتید ایرانی از گذشته تاکنون شکل گرفته، پاس داشته و برای اشاعه ی بیشتر و بالاتر بردن پتانسیل ارتباطی این نوشتار، به بررسی و معرفی فنون، تکنیک ها و رسانه های اخیر هنری دنیا پرداخته، تا با آگاهی دادن به هنرجویان و هنرپروران عزیز، سهمی در اشاعه ی فرهنگ و نوشتار غنی فارسی داشته باشد. رویکردهای نوین بصری در نوشتار، راهی است بس دراز که هر روز انسان را با رویداد تازه ای مواجه نموده و آشنایی هرچند مختصر با آن، می تواند آغازگر شکل گیری ایده های نوین باشد.

این همایش با همکاری و مشارکت گسترده دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و سازمانهای مرتبط برای برقراری ارتباطات علمی و تبادل افکار میان هنر و نوشتار فارسی در تاریخ 1 اسفند1397در دو بخش علمی ( ارایه مقاله) و عملی( نمایشگاه گروهی آثار هنرهای تجسمی) برگزار می گردد.

محورهای همایش در بخش علمی:

1- پژوهش های بنیادی و کاربردی با رویکردهای نوین بصری در نوشتار:

- روش شناسی پژوهشی در نوشتار فارسی

- ارزیابی و آسیب شناسی پایان نامه های دانشگاهی، با موضوع تایپوگرافی، طراحی حروف و نقاشیخط

- ارزیابی و آسیب شناسی سرفصل های دروس رشته های هنری در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

- ارتباط رویکردهای نوین بصری در نوشتار و چاپ2- هنر نوشتار و مطالعات بین رشته ای

- هنر نوشتارفارسی در عرصه جهانی

- ارتباط هنرمندان معاصر با تکنیک ها و امکانات اجرایی نوشتار فارسی

- شیوه های اجرای هنر نوشتار در گرافیک محیطی (گرافیک شهری، مبلمان شهری، حجم های شهری، دیوارنگاری و...)

- آسیب شناسی هنر نوشتار در نمایشگاهها و فستیوال های هنری

- کاربرد نوشتار فارسی در هنرهای تجسمی، محیط زیست، صنعت

- هنر نوشتار در فرهنگ بصری در ایران باستان3-هویت )بوم شناسی هنری( و نوشتارفارسی

- نقش بصری نوشتار در معرفی و هویت کالای ایرانی

- تجلی تفکر ایرانی- اسلامی در نوشتار فارسی

- تاثیرات هنر نوشتار بر مخاطب

- نقش هنر نوشتار در پیشرفت و توسعه فرهنگی

- هویت ملی و مولفه های آن در نوشتار فارسی

4- هنر نوشتاری و مطالعات زنان

- پژوهش و مطالعات بانوان در هنر نوشتاری

- معرفی و شناسایی آثار پژوهشی بانوان در حیطه هنر نوشتار

- نقش زنان در اصلاح الگویویژگی های بصری نوشتار فارسی

کمیته سیاستگذاری همایش:

دکتر پریسا شاد قزوینی- دکتر محمد مهدی اخوی یان- دکتر میترا معنوی راد- دکتر عفت السادات افضل طوسی- دکتر علی اصغر شیرازی- دکتر زهرا حسین نژاد- مصطفی خزایی- سیما پاک سرشت

کمیته ی علمی همایش :
دکتر پریسا شاد قزوینی- دکتر میترا معنوی راد- دکتر محمد مهدی اخوی یان- دکترسید حسن سلطانی- دکتر حمیدرضا قلیچ خانی- دکتر عبدالرضا چارئی- دکتر علی اصغر میرزایی مهر- دکتر فواد نجم الدین - دکتر حیدر جهان بخش- دکتر آناهیتا مقبلی - دکتر عفت السادات افضل طوسی- دکتر علی اصغر شیرازی - دکتر محمد کاظم حسنوند- دکتر جلال الدین سلطان کاشفی- دکتر سید نظام الدین امامی فر- دکتر زهرا حسین نژاد - دکتر زهرا کوزه گر- دکتر پاییزک پالوج- عاطفه نوین- دکتر نسربن سید رضوی

دبیربخش علمی همایش: دکتر زهرا حسین نژاد

دبیر اجرایی همایش: مریم اسلام دوست

مسئول امور سایت :

آقای زمان پور- خانم دهقان

تاریخ های مهم (گاه شمار همایش) :

ارسال اصل مقاله: 15 آذر لغایت 1 دی ماه 1397

اعلام نتیجه داوری: 10 دی 1397

روز برگزاری همایش: 1 اسفند 1397

مکان برگزاری:

سالن همایش های بین المللی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران


آدرس دبیرخانه:

تهران، میدان شیخ بهایی، ضلع شرقی درب دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده هنر، ساختمان طراحی، طبقه سوم، اتاق ارشد 2◾صندوق پستی:‌ 7764-14155

◾کدپستی: 1993893973

◾تلفن: 88035801 -021

◾نمابر: 88035801 -021art.festival@avoa.ir : پست الکترونیک همایش

برای کسب اطلاعات بیشتر:

دبیر اجرایی همایش؛ خانم مریم اسلام دوست، با شماره 09387157093 تماس حاصل فرمایید.


http://avoa97.onlineartgallery.ir/


حامیان و مشارکت کنندگان همایش:

دفتر امور زنان ریاست جمهوری، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ، معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء ، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه الزهراء، معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ ، دانشکده هنر دانشگاه الزهراء ، دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ، پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه پارس، دانشکده هنردانشگاه زاهدان، دانشگاه مازندران، موسسه فرهنگی اکو، سیویلیکا، موزه هنر های معاصر تهران، دانشگاه گلستان، کتابخانه ملی ایران، سازمانISC ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، انتشارات آبان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، موسسه آموزش عالی هگمتانه، گالری آنلاین، دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه، دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه علمی کاربردی واحد 30 تهران، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، انجمن خوشنویسان ایران، انجمن علمی پژوهش هنر ایران، موسسه ارتباطات بین الملل

راهنمای نگارش مقاله

- داوری اولیه مقاله بصورت کامل انجام می گیرد.

- پذیرش مقاله به صورت دو زبانه فارسی و انگلیسی است.

- نویسندگان محترم برای موفقیت در پذیرش مقاله ملزم به رعایت نکات زیر می باشند:

- عنوان مقاله در راستای محورهای همایش بوده و بیانگر رویکرد مشخصی از همایش باشد.

- چکیده مقاله می بایستی بین 200 تا 300 کلمه و دارای هدف،ضرورت، روش و نتایج کلی تحقیق باشد.

- واژگان کلیدی شامل 4 تا 6 کلمه باشد.

- مقدمه: ضمن بیان کلیات، اهداف و ضرورت مقاله، تعریف مشخصی از موضوع ارائه دهد. سپس پرسشهای پژوهشی بیاید و فرضیه براساس پرسشهای ارائه شده، بیان گردد. در صورت نیاز، جامعه آماری و نمونه آماری ذکر شود . علاوه بر آن آوردن پیشینه پژوهش، روش تحقیق و استنتاج بحث در مقدمه الزامی است.

- بدنه مقاله: از طبقه بندی منطقی و استدلالی برخوردار باشد و در راستای بیان مسئله و فرضیه تدوین شده باشد.

- نتیجه: ارائه یافته های پاسخ به پرسشهای پژوهش باشد.

- فهرست پی نوشت

- فهرست منابع

 
تاریخ:
1397/08/20
تعداد بازدید:
293
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن:
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.