۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير
رونمایی کتاب سیمای زن از منظر نقاشان معاصر ایران
ارسال شده در تاریخ 1397/09/14
ساعت 11:32
آئین رونمایی کتاب سیمای زن از منظر نقاشان معاصر ایران تالیف خانم دکتر فاطمه هنری مهر عضو هیات علمی باز نشسته رشته نقاشی دانشگاه الزهرا
با حضور خانم دکتر روشنفکر، خانم دکتر جوادی، خانم دکتر پاکزاد، خانم دکتر محمدی وکیل
در دانشگاه تربیت مدرس مورخ 20 آذر 97 ساعت 14-16 برگزار خواهد شد .
آدرس: تهران بزرگراه جلال ال احمد، کوی نصر(گیشا)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی(طبقه چهارم، سالن فرهیختگان)
روز: سه شنبه تاریخ: 97.9.20 ساعت: 14-16
 
خلاصه ای از کتاب سیمای زن در آثار نقاشن معاصر ایران
آنچه میتوان همواره بهعنوان یکی از سوژهها و عناصر بصری در طول تاریخ هنر با ابعاد متنوع از آن نام برد تصویر «زن» و جلوههای عینی از نقش اجتماعی و جایگاه او در فرهنگ جوامع است. این موضوع در آثار و تابلوهای هنرمندان نقاش در دورههای مختلف، نمودی گسترده داشته و دارد.
از این منظر، بررسی آثار نقاشان در ادوار گوناگون، علاوه بر شناسایی سبک، روش، قالب و محتوای اثر و تکنیک؛ همچنین نگرش و نگاه نقاشان را نیز نسبت به موضوع و شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه معاصرشان را، بههمراه کلیشههای رایج زمان به نمایش میگذارد.
صرفنظر از تنوع و تعدد خاستگاه زمانی و مکانی نقاشان، توجه به نقاشیهای آنان با سوژه «زن آرمانی» یا اسطوره و اسوه، جای تامل و بررسی عمیقتری پیدا میکند. لذا مطالعه اینگونه آثار هنرمندان در مقاطع مختلف، ضمن آنکه شناخت جامعتری از شرایط اجتماعی حاکم به دست میدهد همچنین میتواند به ارزش جایگاه نقش زنان در طول تاریخ سدههای اخیر بپردازد.
از آنجا که نقاشان معاصر در بکارگیری تصویر «زن» در تابلوهایشان از روش و سبک متنوعی بهره میگرفتند، میتوان اذعان نمود که تصویر «زن» حائز اهمیت و جایگاه خاص در بین هنرمندان دورههای مختلف بوده و هست.
نویسنده در این کتاب به شناسایی تنها بخش کوچکی از هنرهای تجسمی این مرز و بوم طی صد و پنجاه سال اخیر پرداخته است. و در این مورد دیدگاه نقاشان معاصر دربارهی «زن» بهعنوان سوژه و عنصر بصری در تابلوهایشان بر حسب خصوصیات سبک و روش کار مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. و تلاش شده تا با استفاده از کتب و اسناد مکتوب و با استناد به آثار هنرمندان و کنکاش در موضوع، و روش هر اثر و ویژگیهای مرتبط با آن همچون ترکیببندی، رنگ، تکنیک و ... به شناخت جامعتر و درک تازهای در بارهی آثار و نیز دیدگاه و نگرش هنرمندان در بارهی «زن» و جایگاه زنان در جامعه همعصرشان یافت.
این کتاب مشتمل بر هشت فصل است.
 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:123
تصاویر مرتبط:


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن:
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.