۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
دفاع از پایان نامه دکترای پژوهش هنر
ارسال شده در تاریخ 1397/12/19
ساعت 12:21
پایان نامه خانم" فاطمه زهتاب "با عنوان " دیالکتیک مدرنیزاسیون و مدرنیسم تحولات جنسیت و نقاشی ایران مدرن" _استاد راهنما: "استاد حسامی"_ اساتید داور : دکتر: افهمی- افضل طوسی- رهبرنیا"_روز یکشنبه 19 اسفند_ساعت :19-17_مکان : پژوهشکده هنر
ارسال کننده:
تعداد بازدید:153
تصاویر مرتبط:


    فیلم مرتبط
    صوت
    مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)