..:: معرفی دانشکده » درباره دانشكده هنر ::..
شنبه 05 تير 1395
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 گالری تصاویر 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
منشور اخلاقی

 سوالات متداول
 
 

مرکز اولیه و اصلی دانشکده هنردر سال 1343 با گشایش رشته طراحی لباس به وجود آمد و در سال 1345 به موازات آن رشته هنر و تزیین داخلی تأسیس گردید. سپس جهت تکمیل رشته های تحصیلی مدرسه عالی دختران و بطور اخص در رشته های هنر و تزئینات داخلی با تغییر و تکمیل برنامه به رشته معماری داخلی تبدیل گردید که دروس طراحی پارچه نیز به دلیل مناسب نزدیک با دکوراسیون، تعدادی از واحدهای آنرا شامل می‌شد. آموزش هنر به شکل فوق تا خردادماه 1359 ادامه و سپس با شروع انقلاب فرهنگی متوقف گردید. دانشکده هنر با برنامه ریزی جدید توسط مسئولین آن در 21 فروردین ماه سال 1361 اولین بازگشایی را پس از انقلاب فرهنگی در سطح ایران در برداشت و جزء محدود دانشکده های مشغول به کار در آن زمان محسوب می شد. درخواست توسعه و گسترش هنر با 5 رشته و برنامه ریزی کامل آن در دانشکده در مهر ماه 1362 به وزارت علوم و آموزش عالی فرستاده شد و سرانجام در سی و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 27/10/64 برنامه های جدید آموزشی دوره های کارشناسی نقاشی، گرافیک، صنایع دستی به تصویب رسید.

    Description: http://art.alzahra.ac.ir/portals/0/icons/i_yes.gif رشته و مقاطع تحصیلی در دانشکده هنر:

                     دکترا : رشته پژوهش هنر

                     کارشناسی ارشد : رشته های ارتباط تصویری ، پژوهش هنر، صنایع دستی  ، طراحی پارچه و لباس ، 

                      طراحی صنعتی ، نقاشی ،

                     کارشناسی : رشته های ارتباط تصویری ، پژوهش هنر، صنایع دستی  ، طراحی پارچه و لباس ، 

                     طراحی صنعتی ، کتابت و نگار گری ، نقاشی

    Description: http://art.alzahra.ac.ir/portals/0/icons/i_yes.gif  کادر آموزشی و اداری :

                    34 نفر  عضوهیات علمی  ، 

                    27  نفر کارمند بخش اداری

     Description: http://art.alzahra.ac.ir/portals/0/icons/i_yes.gif  رئیس و معاونین :

-          رئیس دانشکده  : دکتر منصور حسامی

-          معاون آموزشی و پژوهشی : دکتر زهرا پاکزاد

-          معاون اداری مالی دانشکده : دکتر زهرا مسعودی امین      

-          مدیر گروه ارتباط تصویری  : دکتر میترا معنوی راد

-           مدیر گروه پژوهش هنر : دکتر اشرف السادات موسوی لر

-           مدیر گروه صنایع دستی : ناهید رحمانپور

-           مدیر گروه طراحی پارچه و لباس : دکتر فریده طالبپور

-           مدیر گروه طراحی صنعتی : مهندس مرضیه اله دادی

-           مدیر گروه نقاشی : دکتر داریوش فرد دهکردی

*  آمار دانشجویان پویا  به تفکیک گروههای آموزشی :

 

 

ردیف

گروه آموزشی

مقطع

كارشناسي

كارشناسي ارشد

       دكتري 

جمع ردیف

روزانه

شبانه  

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

 

1

ارتباط تصویری

124

 63

74

 15

 -

 -

 276

2

پژوهش هنر

 -

 -

48

6

 46

101

3

طراحی پارچه 

47

33

10 

 6

 -

 -

88

4

طراحی  لباس

43

32

-

-

 83

5

صنایع دستی

243

37

31

5

 -

 -

307

6

طراحی صنعتی

101

71

 29

 -

 -

201

7

نقاشی

124

67

61 

 -

 -

261 

 جمع ستون 

682

303

253

41

46

1

1326