..:: معرفی دانشکده » روسای پیشین ::..
سه شنبه 25 مهر 1396
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری دانشکده
 گالری تصاویر 
 انجمن های علمی 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرسنجی ارباب رجوع 
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 انتخاب واحد دانشجویی
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی

 

 

 

 

نام: دکتر فاطمه کاتب

رزومه انگلیسی : PDF

  رزومه فارسی : PDF 

دوره ریاست :1365-1368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام :دکتر سید محمد فدوی

رزومه: PDF

دوره ریاست : 1368-1371

نام :دکتر علی اصغر فرامرزیان

PDF رزومه: 

دوره ریاست :1371-1376 

 نام :دکتر منصور حسامی کرمانی

PDF : رزومه فارسی 

CV : PDF

              

دوره ریاست : 1376-1379

نام : دکتر مهر انگیز مظاهری تهرانی

رزومه :PDF

دوره ریاست :1379 -1382

روحش شاد و نامش جاودان باد

 نام :دکتر ابوالقاسم دادور

رزومه فارسی :  PDF
رزومه انگلیسی : PDF


دوره ریاست : 1382-1387

  نام : دکتر یدالله اردوخانی

رزومه :PDF

دوره ریاست :21/01/87-20/08/87

 

 نام :دکتر زهرا رهبر نیا


رزومه :PDF

رزومه :PDF

دوره ریاست : 1387-1390

 نام :دکتر عفت السادات افضل طوسی

رزومه PDF:

نمونه آثار

دوره ریاست :1390-1392

 
 

نام :دکتر منصور حسامی کرمانی

PDF : رزومه فارسی 

CV : PDF

              

: دوره ریاست

1392-1396