..:: معرفی » تالیفات اساتید ::..
پنجشنبه 27 آذر 1393
New Page 1
تالیفات اساتید
افتخارات دانشکده
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
منشور اخلاقی
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده

 

 

شناسنامه کتاب

نام کتاب : نور در معماری داخلی

نویسنده : فاطمه کاتب

 ناشر :   انتشارات راه نوین 

سال چاپ : تهران  1389

چیکده مطالب : PDF

 

شناسنامه کتاب

نام کتاب : نقاشی دیواری ازطرح تا مرمت  

نویسنده : منصور حسامی کرمانی  

ناشر : انتشارات : سمت 

سال چاپ : تهران 1388 

چیکده مطالب : PDF

شناسنامه کتاب

نام کتاب : مجموعه دروس اختصاصی کارشناسی ارشد هنر 1

نویسنده : منصور حسامی کرمانی  

ناشر : انتشارات گریفین چاپ مائده 

سال چاپ : تهران 1384 چاپ چهارم 

چیکده مطالب : PDF

شناسنامه کتاب

نام کتاب : مجموعه دروس اختصاصی کارشناسی ارشد هنر2   

نویسنده : منصور حسامی کرمانی  

ناشر : انتشارات گریفین چاپ مائده 

سال چاپ : تهران 1384 چاپ چهارم 

چیکده مطالب : PDF

شناسنامه کتاب

نام کتاب : مواد و تکنیکهای نقاشی دیواری

مترجم : منصور حسامی کرمانی  

ناشر : انتشارات برگ 

سال چاپ : تهران 1367 

چیکده مطالب : PDF

شناسنامه کتاب

نام کتاب : طبیعت در هنر باستان

نویسنده : دکتر عفت السادات افضل طوسی

  و  انتشارات مرکب سپید ناشر : انتشارات الزهرا

سال چاپ : تهران 1393

چیکده مطالب : PDF

شناسنامه کتاب

نام کتاب : از خوشنویسی تا تایپو گرافی

نویسنده : دکتر عفت السادات افضل طوسی

ناشر : انتشارات هیرمند

سال چاپ : تهران 1388

چیکده مطالب : PDF

شناسنامه کتاب

نام کتاب : تاریخ تحولات هنر گرافیک در جهان

نویسندگان : - فهیمه دانشگر- رویین پاکباز - برزو ایزد پناه    

 ناشر : سازمان چاپ و نشر کتب درسی   

سال چاپ : تهران 1360  

چیکده مطالب : PDF

 

شناسنامه کتاب

نام کتاب : واژه نامه پارچه و لباس

نویسنده : فریده طالبپور

 ناشر :  بازتاب اندیشه 

سال چاپ : تهران   1385

چیکده مطالب : PDF

 

شناسنامه کتاب

نام کتاب : اصول تجزیه پارچه و طرح های رنگی

نویسنده : فریده طالبپور - مینو آیت الهی

 ناشر :   دانشگاه الزهرا(س)

سال چاپ : تهران  

چیکده مطالب : PDF

 

شناسنامه کتاب

نام کتاب : تاریخ پارچه ونساجی در ایران

نویسنده : فریده طالبپور

 ناشر :   دانشگاه الزهرا(س)

سال چاپ : تهران  

چیکده مطالب : PDF

شناسنامه کتاب

نام کتاب : منسوجات سنتی هند

نویسنده : فریده طالبپور

 ناشر :   دانشگاه الزهرا (س)

سال چاپ : تهران  

چیکده مطالب : PDF

شناسنامه کتاب

نام کتاب : مرمت فرش ( رفو گری )

نویسنده : فریده طالبپور

 ناشر :   

سال چاپ : تهران  

چیکده مطالب : PDF

   شناسنامه کتاب

نام کتاب : هم بودی دین . هنر در ایران باستان

نویسنده : دکتر ابوالقاسم دادور -مهتاب برازنده حسینی

ناشر : نشر گستره 

سال چاپ : تهران 1392

چیکده مطالب : PDF

 شناسنامه کتاب

نام کتاب : مطالعه تطبیقی نقش و نماد عقاب درایران - یونان -رم و مصر باستان  

نویسنده : دکتر ابوالقاسم دادور -الناز حدیدی 

ناشر : انتشارات  کلهر

سال چاپ : تهران 1392

چیکده مطالب : PDF

    شناسنامه کتاب

نام کتاب : جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان

نویسنده : دکتر ابوالقاسم دادور -مهتاب مبینی

ناشر : انتشارات دانشگاه الزهرا (س)

سال چاپ : تهران 1388

چیکده مطالب : PDF

 

شناسنامه کتاب

نام کتاب : مطالعه تطبیقی نقوش برجسته ی هخامنشی و ساسانی در ایران

نویسنده : دکتر ابوالقاسم دادور - عادله غربی

 شر : انتشارات دانشگاه الزهرا (س) و پشوتن

سال چاپ : تهران 1391

چیکده مطالب : PDF

 
    شناسنامه کتاب

نام کتاب : اسطوره ها و نمادهای ایران وهند در عهد باستان

نویسنده : ابوالقاسم دادور - الهام منصوری

ناشر : انتشارات دانشگاه الزهرا (س) و کلهر

سال چاپ : تهران چاپ اول 1385 چاپ دوم 1389 

چیکده مطالب : PDF

 

    شاسنامه کتاب

نام کتاب : پای پوش های ایرانی

نویسنده : ابوالقاسم دادور -  لیلا پور کاظمی

ناشر : انتشارات آبرخ

سال چاپ : تهران 1391

چیکده مطالب : PDF

 

شناسنامه کتاب

نام کتاب : نمادها و نشانه ها در جهان  

نویسنده : میراندا بروس میت فورد

مترجم: ابوالقاسم دادور -  زهرا تاران 

ناشر : انتشارات دانشگاه الزهرا (س) و انتشارات کلهر 

سال چاپ : تهران 1388 

چیکده مطالب : PDF

 

شناسنامه کتاب

  نام کتاب : IRANIANS IN MAGHAL POLITICS AND SOCIETY 

نویسنده : ابوالقاسم دادور   

ناشر : انتشارات HOUSE

سال چاپ : NEW DELHI 2000 

چیکده مطالب : PDF

    شناسنامه کتاب

نام کتاب :نقش زن در آثار هنری ساسانیان 

نویسنده : ابوالقاسم دادور - روشنک نشاط 

ناشر : انتشارات آبرخ 

سال چاپ : تهران 1388 

چیکده مطالب : PDF

 

شناسنامه کتاب

نام کتاب :نقاشی ایرانی  

نویسنده : ابوالقاسم دادور -عبدامجید شریف زاده- اقبال حیدر پور 

ناشر : انتشارات نگارستان هنر  

سال چاپ : تهران 1390 

چیکده مطالب : PDF

 
   

شناسنامه کتاب

نام کتاب :هنر نقاشی جهان  

نویسنده :ابوالقاسم دادور -عبدامجید شریف زاده- اقبال حیدر پور 

ناشر : انتشارات نگارستان هنر 

سال چاپ : تهران 1390 

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب : تاریخچه نقاشی ایران و جهان  

نویسنده :ابوالقاسم دادور -عبدامجید شریف زاده- اقبال حیدر پور 

ناشر : انتشارات سنبله 

سال چاپ : تهران 1384 

چیکده مطالب : PDF

 

شناسنامه کتاب

نام کتاب :مروری بر تاریخ هنر نقاشی معاصر غرب

از آرنوو تا پست مدرنیسم

نویسنده : پریسا شاد قزوینی  

ناشر : انتشارات سمت  

سال چاپ : تهران چاپ اول 1383 چاپ پنجم 1391 

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب : تاثیر شرق بر نقاشی اروپا 

نویسنده : پریسا شاد قزوینی  

ناشر : انتشارات دانشگاه الزهرا (س) 

سال چاپ : تهران  1383

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب :Der Einfluss des Orients auf die europäische Malerei 

نویسنده : پریسا شاد قزوینی  

 ناشر : انتشارات verlog 

سال چاپ : 1997 

چیکده مطالب : PDF

 

شناسنامه کتاب

نام کتاب : بن مایه های زیبایی شناسی در آثار خوشنویسی خطوط پهلوی و شکسته نستعلیق

نویسنده : میترا معنوی راد

 ناشر :  انتشارات دانشگاه الزهرا

سال چاپ : تهران 1393  

چیکده مطالب : PDF

 
 

شناسنامه کتاب

نام کتاب : بررسی سیر تاریخی سفال زرین فام در جهان 

نویسنده : مهناز محمد زاده میانجی

 ناشر :   انتشارات دانشگاه الزهرا و انتشارات سروش

سال چاپ : تهران  1392

چیکده مطالب : PDF

 
    شناسنامه کتاب

نام کتاب : چاپ برجسته 

نویسنده : علی اصغر فرامرزیان  

ناشر : دانشگاه چاپ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی

سال چاپ : تهران 1387 

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب :لیتو گرافی  

نویسنده :علی اصغر فرامرزیان

ناشر :دانشگاه چاپ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی  

سال چاپ : تهران 1388 

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب :چاپ افست  

نویسنده :علی اصغر فرامرزیان

ناشر : دانشگاه چاپ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی

سال چاپ : تهران 1388  

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب : صحافی 

نویسنده :علی اصغر فرامرزیان

ناشر : ادانشگاه چاپ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی 

سال چاپ : تهران 1388 

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب :چاپ فلکسو و هیلو 

نویسنده :علی اصغر فرامرزیان

ناشر : دانشگاه چاپ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی 

سال چاپ : تهران 1388  

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب :چاپ دیجیتال 

نویسنده :علی اصغر فرامرزیان

ناشر : دانشگاه چاپ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی 

سال چاپ : تهران1388  

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب :بسته بندی 

نویسنده :علی اصغر فرامرزیان

ناشر : دانشگاه چاپ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی 

سال چاپ : تهران 1388 

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب :مواد در چاپ 

نویسنده :علی اصغر فرامرزیان

ناشر : دانشگاه چاپ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی 

سال چاپ : تهران 1388 

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب :چاپ های سه بعدی ، تامپو ، سیل اسکرین 

نویسنده :علی اصغر فرامرزیان

ناشر : دانشگاه چاپ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی 

سال چاپ : تهران 1388 

چیکده مطالب : PDF

 

شناسنامه کتاب

نام کتاب :کنترل و نظارت بر چاپ 

نویسنده :علی اصغر فرامرزیان

ناشر : دانشگاه چاپ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی 

سال چاپ : تهران 1388 

چیکده مطالب : PDF

 
 

شناسنامه کتاب

نام کتاب : از آتلیه تا توزیع 

نویسنده :علی اصغر فرامرزیان

ناشر : دانشگاه چاپ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی 

سال چاپ : تهران 1372

چیکده مطالب : PDF

 
 

شناسنامه کتاب

نام کتاب : وضعیت سخت افزاری مطبوعات در ایران

نویسنده :علی اصغر فرامرزیان

ناشر : مرکز تحقیقات و مطالعات وزارت ارشاد اسلامی  

سال چاپ : تهران 1384 

چیکده مطالب : PDF

 
 

شناسنامه کتاب

نام کتاب :تهران در یک نگاه  

نویسنده :علی اصغر فرامرزیان

 ناشر :  شهرداری تهران 

سال چاپ : تهران 1378 

چیکده مطالب : PDF

 
   

شناسنامه کتاب

نام کتاب :هنر ماورالطبیعه

نویسنده :علی اصغر فرامرزیان

 ناشر : انتشارات معارف تهران   

سال چاپ : تهران 1372  

چیکده مطالب : PDF

 

شناسنامه کتاب

نام کتاب :آموزش الکترونیکی در آموزش از راه دور

نویسنده :علی اصغر فرامرزیان

 ناشر :  انتشارات آموزش و پرورش  

سال چاپ : تهران 1378  

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب : تصویر و تجسم عرفان در هنرهای اسلامی

نویسنده : دکتر محمد معمارزاده

ناشر : دانشگاه الزهرا (س)

سال چاپ : تهران 1386

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب : آثار ایرانی موجود در کاخ موزه ارمیتاژ سن پترزبورگ روسیه

نویسنده : دکتر محمد معمارزاده

ناشر : انتشارات صدف سما دانشگاه الزهرا (س)   

سال چاپ : تهران 1388

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب :

نویسنده :

 ناشر :   

سال چاپ : تهران  

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب :

نویسنده :

 ناشر :   

سال چاپ : تهران  

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب :

نویسنده :

 ناشر :   

سال چاپ : تهران  

چیکده مطالب : PDF

   

شناسنامه کتاب

نام کتاب :

نویسنده :

 ناشر :   

سال چاپ : تهران  

چیکده مطالب : PDF