..:: دانش آموختگان » طراحی پارچه و لباس ::..
دوشنبه 30 مرداد 1396
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری دانشکده
 گالری تصاویر 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی

ردیف مشخصات فردی   تصویر  رزومه نمونه آثار
 1  

  نام و نام خانوادگی : سعیده فروغی

  Farsi

English

 2  

  نام و نام خانوادگی : شهره فضل وزیری  

  farsi
3  

  نام و نام خانوادگی : پروانه قاسمیان دستجردی   

  Farsi  PDF
 4  

  نام و نام خانوادگی : فرشته کیاوش  

  Farsi 
5  

  نام و نام خانوادگی : فروزان شاه کوپاه 

  Farsi

English 

6  

  نام و نام خانوادگی :