..:: اساتید » شورای دکتری ::..
چهارشنبه 09 فروردين 1396
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری دانشکده
 گالری تصاویر 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی

شورای دکتری
 

نام : دکتر فهیمه دانشگر

رتبه علمی : استادیار

گروه آموزشی : ارتباط تصویری

رزومه فارسی: PDF

رزومه انگلیسی : PDF

 
 

نام : دکتر عفت السادات افضل طوسی

مرتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی : ارتباط تصویری

رزومه : PDF

 
 

نام : دکتر میترا معنوی راد

مرتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی : ارتباط تصویری

رزومه : PDF

 
 نام : دکتر زهرا مسعودی امین 
رتبه علمی : استادیار 
گروه آموزشی : ارتباط تصویری 
رزومه :PDF
 
 

نام : دکتر فاطمه کاتب ولیانکوه

رتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی : پژوهش هنر

رزومه : PDF

 
 

نام : دکتر ابوالقاسم دادور

رتبه علمی : استاد 

گروه آموزشی : پژوهش هنر

رزومه فارسی :  PDF

رزومه انگلیسی : PDF

 
 

نام : دکتر زهرا رهبرنیا

رتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی : پژوهش هنر

رزومه : PDF

 
 

نام : دکتر اشرف السادات موسوی لر

رتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی : پژوهش هنر

رزومه : PDF

 
 

نام : دکتر مهین سهرابی نصیرآبادی

رتبه علمی : استادیار

گروه آموزشی :  صنایع دستی

رزومه : PDF

 
 

نام : دکتر فریده  طالب پور

رتبه علمی : استاد

گروه آموزشی : طراحی پارچه و لباس

 رزومه فارسی : PDF

رزومه انگلیسی :PDF

 
 

نام : دکتر احمد ندایی فرد

رتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی : طراحی صنعتی

رزومه : PDF

 
 نام : دکتر بهزاد سلیمانی 
رتبه علمی : استادیار 
گروه آموزشی : طراحی صنعتی 
رزومه :PFD
 
 

نام : دکتر منصور حسامی کرمانی

رتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی :  نقاشی

رزومه فارسی : PDF

CV: PDF 

 
 

نام : دکتر پریسا شاد قزوینی

رتبه علمی : دانشیار 

گروه آموزشی : نقاشی


رزومه فارسی :PDF

رزومه انگلیسی :PDF 


 
 نام : دکتر زهرا پاکزاد
رتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی : نقاشی
رزومه : PDF