..:: دانشجویان » دفاعیه های دانشجویی ::..
دوشنبه 30 مرداد 1396
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری دانشکده
 گالری تصاویر 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی

تاریخ دفاعیه دانشجویی

 


جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی خانم  سارا بهرام پورگیوی دانشجوي کارشناسي ارشد رشته طراحی صنعتی 
 

جناب آقای دکتر سلیمانی (استاد راهنما)، سرکارخانم اله دادی( استاد مشاور)، آقای دکتر حجتی امامی (استاد داور) و آقای دکتر ندایی فرد( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 19/04/96 ساعت 10:30-12:30

مکان: آمفی تئاتر

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی ­خانم  شهرزاد جعفری دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته طراحی صنعتی 
 

جناب آقای دکتر سلیمانی (استاد راهنما)، سرکارخانم اله دادی( استاد مشاور)، آقای دکتر حجتی امامی (استاد داور) و آقای دکتر ندایی فرد( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 19/04/96 ساعت 10:30-08:30

مکان: آمفی تئاتر
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم  نجمه جوکار دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر افضل­طوسی(استاد راهنما)، آقای دکتر حسن­پور (استاد داور) و خانم دکتر مسعودی امین  ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 18/04/96 ساعت 13:00-14:30

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی­ خانم  سمیرا فدایی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر افضل ­طوسی(استاد راهنما)، خانم محدث (استاد مشاور)، آقای دکتر حسن­پور (استاد داور) و خانم دکتر معنوی­راد        ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 18/04/96 ساعت 13:00-11:30

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی­ خانم  سودابه احسنی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر مسعودی­امین (استاد راهنما)، خانم دکتر معنوی­راد (استاد مشاور) آقای دکتر حسن­پور (استاد داور) و خانم دکتر افضل­طوسی ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 18/04/96 ساعت 11:30-10:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان­نامه خانم روشنک داوری دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 
خانم دکتر طالب­پور (استاد راهنما)،آقای دکتر دادور(استاد مشاور)، آقای دکتر رضا افهمی (استاد مشاور)، خانم دکتر فربود (استاد داور)، آقای دکتر ندایی­فرد (استاد داور)، آقای دکتر حسنعلی پورمند(داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)
 

زمان: 11/4/96                  ساعت 14:00

مکان: آمفی تئاتر

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی خانم مریم شهبازی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته پژوهش هنر 
 

خانم دکتر کاتب (استاد راهنما)،آقای دکتر سلطان کاشفی (استاد داور)، خانم دکتر پاکزاد ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 4/4/96                   ساعت 10:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی خانم مهشاد عبدالله بیانه دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته پژوهش هنر 
 

خانم دکتر کاتب (استاد راهنما)،آقای دکتر سلطان کاشفی (استاد داور)، خانم دکتر پاکزاد ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 4/4/96                   ساعت 8:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی ­خانم  میترا سادات خاتمی  دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته  طراحی صنعتی 
 

سرکارخانم دکتر شکری (استاد راهنما)، سرکارخانم آقای دکتر صفار دزفولی (استاد داور) و آقای دکتر ندایی فرد( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 22/03/96 ساعت 12:00-10:00

مکان: آمفی تئاتر
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی ­خانم صفیه نیک نامی دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته طراحی صنعتی 
 

ارجمند سرکارخانم دکتر شکری (استاد راهنما)، سرکارخانم آقای دکتر صفار دزفولی (استاد داور) و آقای دکتر ندایی فرد( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 22/03/96 ساعت 12:00-10:00

مکان: آمفی تئاتر
 
جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی­ خانم  صفیه نیک نامی   دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

ارجمند سرکارخانم دکتر مسعودی امین (استاد راهنما)، سرکارخانم آقای دکتر حسن پور (استاد داور) و خانم دکتر دانشگر ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 03/03/96 ساعت 11:00-09:30

مکان: آمفی تئاتر

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ی پژوهشی خانم آیسان شیوا دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

آقای دکتر حسامی (استادراهنما)، خانم دکتر رهبرنیا (استاد داور)، خانم دکتر معنوی­راد (استاد داور)، آقای دکتر مریدی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان: 1/3/96      ساعت 15:00

مکان: اتاق سمینار
 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ ی پژوهشی خانم مرضیه زارع دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

خانم  دکتر شاد قزوینی(استادراهنما)، خانم دکتر سهیلا صادقی (استاد مشاور)، خانم دکتر رهبرنیا (استاد داور)، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، خانم دکتر اعظم راودراد (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان: 27/2/96                   ساعت 13:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ ی پژوهشی خانم مرضیه عالی گلوکانی دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

خانم  دکتر شاد قزوینی(استادراهنما)، آقای دکتر احمدعلی حیدری (استاد مشاور)،  خانم دکتر رهبرنیا (استاد داور)، آقای دکترحسامی (استاد داور)، خانم دکتر شمس­الملوک مصطفوی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان: 27/2/96     ساعت 9:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ ی پژوهشی خانم سارا رستخیز  دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

خانم دکترافضل­طوسی(استادراهنما)، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، آقای دکتر دادور (استاد داور)، آقای دکتر علی رضا بهرمان (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان: 25/2/96        ساعت 15:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ ی پژوهشی خانم فاطمه مولازاده دانشجوی دکتری رشته پژوهش 
 

استاد ارجمند خانم دکتر دانشگر (استاد راهنما)، خانم دکتر رهبرنیا(استاد مشاور)، آقای دکتر عباسی (استاد مشاور)، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، خانم دکتر مونا هوروش (استاد داور)، آقای دکتر محمد حسین ناصربخت (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:19/2/96      ساعت 8:00

مکان: اتاق سمینار
 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ی پژوهشی خانم نغمه حسین قزوینی  دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

آقای دکتر حسامی (استاد راهنما)، خانم دکتر دانشگر(استاد داور)، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، خانم دکتر هنری­مهر­ (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:29/1/96                   ساعت 14:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ی پژوهشی خانم مریم کشمیری  دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

خانم دکتر رهبرنیا (استاد راهنما)، خانم دکتر پاکزاد (استاد داور)، خانم دکتر کاتب ( استاد داور )، آقای دکتر رضا افهمی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:29/1/96                   ساعت 10:30

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ی پژوهشی خانم ملیحه ایمانیان دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

آقای دکتر حسامی(استاد راهنما)،آقای دکتر دادور (استاد مشاور)، آقای دکتر خشایار قاضی­زاده( استاد مشاور)،  خانم دکتر کاتب ( استاد داور )، خانم دکتر رهبرنیا (استاد داور)، آقای دکتر علی اصغر شیرازی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان: 29/1/96                   ساعت 8:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ی پژوهشی خانم نازنین کریمی دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

آقای دکتر دادور (استاد راهنما)،آقای دکتر فرزان سجودی(استاد مشاور)، آقای دکتر حسامی (استاد داور)، خانم دکتر کاتب ( استاد داور )، آقای دکتر عباس نامجو (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:28/1/96                   ساعت 14:00

مکان: اتاق سمینار

 
 جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی خانم مریم شفیعی  دانشجو کارشناسي­ ارشد رشته پژوهش هنر 
 

خانم دکتر رهبرنیا (استاد راهنما)، خانم دکتر شاهرودی (استاد داورخارجی)، سرکار خانم دکتر پاکزاد ( استاد داورداخلی و ناظر) 

 

زمان: 15/12/95           ساعت 10:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی خانم پینکی چادها  دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته پژوهش هنر 
 
سرکار خانم دکتر دانشگر(استاد راهنما)،سرکار خانم دکتر شاد قزوینی (استاد راهنما) آقای دکتر دادور( استاد مشاور)،  سرکار خانم دکتر کاتب ( استاد داور )، سرکار خانم (دکتر رهبرنیا)، آقای دکتر حاتم (استاد داور خارجی)، سرکار خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)
 

زمان: 14/12/95   ساعت 15:00

مکان: اتاق سمینار
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی ­خانم  بهاره غیاثی اصل دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر افضل طوسی (استاد راهنما)، سرکارخانم دکتر مسعودی امین (استاد راهنما)، سرکارخانم محدث (استاد مشاور)،آقای دکتر اسدی (استاد داور) و خانم دکتر معنوی راد ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 14/11/95 ساعت 12:00-10:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم  نیلوفر اسلامی­ حقیقت دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر دانشگر (استاد راهنما)، خانم دکتر مسعودی امین(استاد مشاور)، آقای دکترحسن­پور(استاد داور) و خانم دکتر معنوی­راد ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 13/11/95 ساعت 12:00-10:30

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی­ خانم­  فاطمه عاصمه دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته طراحی پارچه و لباس
 

سرکار خانم دکتر طالب پور (استادراهنما)، سرکار خانم دکتر مونسی سرخه ( استاد مشاور)، سرکار خانم دکتر خطایی (استاد داور) و سرکار خانم دکتر فربود (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 13/11/95 ساعت 12:00-10:00

مکان: آمفی تئاتر 

 
جلسه دفاع از پایان نامه­ ی ­خانم­  نرجس قاسمی کاکرودی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته  نقاشی  
 

جناب آقای دکتر حسامی (استادراهنما)، جناب آقای دکتر جمال عرب زاده (استاد داور) و سرکار خانم دکتر شاد قزوینی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 12/11/95 ساعت 10:00-08:00

مکان: آمفی تئاتر 
 
در جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی خانم زهرا سلطانی  دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته پژوهش هنر
 

سرکار خانم دکتر موسوی­لر  (استاد راهنما)،سرکار خانم دکتر پاکزاد (استاد راهنما)،خانم دکتر هنری­مهر( استاد داور)، سرکار خانم دکترکاتب ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 12/11/95 ساعت 10:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی­ خانم­  نرجس قاسمی کاکرودی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته  نقاشی  
 

جناب آقای دکتر حسامی (استادراهنما)، جناب آقای دکتر جمال عرب زاده (استاد داور) و سرکار خانم دکتر شاد قزوینی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 12/11/95 ساعت 10:00-08:00

مکان: آمفی تئاتر

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی خانم­ زهرا امانی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته صنایع ­دستی 
 

سرکار خانم دکتر سهرابی (استاد راهنما)،  خانم رحمان­پور (استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورز افشار ( استاد داور) و خانم دکتر حسن پور( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 11/11/95 ساعت 15-13

مکان: سالن دکتر مظاهری

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم­  شکوفه حسنی­موسی­ آبادی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته نقاشی 
 

سرکار خانم دکتر پاکزاد (استادراهنما)، سرکار خانم دکتر پنجه باشی      ( استاد مشاور)، سرکار خانم دکتر هنری­مهر (استاد داور) و سرکار خانم دکتر شاد قزوینی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 10/11/95 ساعت 11:00-09:30

مکان: آمفی تئاتر 

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی­ خانم­  فریال سادات موسوی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته نقاشی 
 

خانم دکتر شادقزوینی (استادراهنما)، سرکار خانم دکتر هنری­مهر (استاد داور) و سرکار خانم دکتر پنجه باشی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 10/11/95 ساعت 12:30-11:00

مکان: آمفی تئاتر 

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم­ حمیده صفایی عرشی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته نقاشی 
 

جناب آقای دکتر حسامی (استادراهنما)، جناب آقای دکتر فرد دهکردی (استادراهنما)، سرکار خانم دکتر هنری مهر  (استاد داور) و خانم دکتر محمدی وکیل (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 04/11/95 ساعت 12:30-11:00

مکان: آمفی تئاتر 
 
جلسه دفاع از پایان­نام ه­ ی­خانم­ المیرا لکی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته نقاشی 
 

جناب آقای دکتر فرد دهکردی (استادراهنما)، خانم دکتر محمدی وکیل (استاد مشاور)،  سرکار خانم دکتر هنری مهر (استاد داور) و خانم دکتر پاکزاد (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 04/11/95 ساعت 11:00-10:00

مکان: آمفی تئاتر 

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی خانم­ طیبه مهاجر دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته صنایع­ دستی 
 

سرکار خانم دکتر موسوی خامنه (استاد راهنما)، خانم رحمان­پور (استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورز افشار ( استاد داور)، سرکار خانم قاسمی( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 04/11/95 ساعت 12-10

مکان: سالن دکتر مظاهری
 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی خانم­ غزاله سیفی دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته صنایع ­دستی 
 

سرکار خانم دکتر موسوی خامنه (استاد راهنما)، خانم رحمان­پور (استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورز افشار ( استاد داور)، سرکار خانم قاسمی( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 04/11/95 ساعت 15-13

مکان: سالن دکتر مظاهری
 
 جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی خانم لیلا سودبخش­ طالقانی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته پژوهش هنر 

سرکار خانم دکتر کاتب (استاد راهنما)، آقای دکتررضا افهمی( استاد داور)، سرکار خانم دکتر فربود ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 2/11/95 ساعت 8:30

مکان: اتاق سمینار

 
جلســـه دفاع از پایان ­نامه خانم  مینا طلایی دانشجوی دکتری رشتــــه پژوهش هنـــر 
 

خانم دکتر دانشگر (استاد راهنما) ، آقای دکتر غلامعلی حاتم (استاد مشاور)، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، آقای دکتر حسامی (استاد داور) ، آقای دکتر سلطان کاشفی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:  شنبه 2/11/95   ساعت : 10:00

مکان: اتاق سمینار دکتری دانشکده هنر

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی خانم­  مینا مختارزاده دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته طراحی صنعتی 
 

سرکار خانم دکتر شکری (استاد راهنما)،آقای کتابی (استاد مشاور)، آقای دکتر صفار دزفولی( استاد داور)، جناب آقای دکتر ندایی فرد ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 29/10/95 ساعت 12-10

مکان: سالن دکترا

 
جلسه دفاع از پایان­نامه­ ی خانم­  حنانه قاسمی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته طراحی صنعتی 
 

سرکار خانم دکتر شکری (استاد راهنما)، آقای دکتر صفار دزفولی( استاد داور)، جناب آقای دکتر ندایی فرد ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 29/10/95 ساعت 10:00-8:00

مکان: سالن دکترا

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم  الهام میرزاحسینی دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر منعنوی­ راد (استاد راهنما)،آقای دکترحسن­پور (استاد داور) و خانم دکتر دانشگر ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 27/10/95 ساعت 10:00-8:30

مکان: آمفی تئاتر

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه خانم  زهرا توتونچی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر معنوی­راد (استاد راهنما)، خانم دکتر مسعودی امین ( استاد مشاور) آقای دکتر حسن پور (استاد داور) و خانم دکتر دانشگر ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 27/10/95 ساعت 11:30-10:00

مکان: آمفی تئاتر
 
جلســـه دفاع از پایان­نامه خانم پونه عبدالکریم زاده دانشجوی دکتری رشتــــه پژوهش هنـــر 
 
خانم دکتر افضل طوسی (استاد راهنما) ، آقای دکتر غلامعلی حاتم (استاد مشاور)، خانم دکتر شاد قزوینی(استاد داور)، آقای دکتر حسامی (استاد داور) ، آقای دکتر محمود طاووسی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)
 

زمان:  دوشنبه   20/10/95    ساعت : 10:00

مکان: آمفی تئاتر دانشکده هنر

 
جلســـه دفاع از پایان­نامه خانم آزاده شاهمیری دانشجوی دکتری رشتــــه پژوهش هنـــر 
 

آقای دکتر دادور (استاد راهنما) ، آقای دکتر فرزان سجودی (استاد مشاور)، خانم دکتر نغمه ثمینی (استاد مشاور)، خانم دکتر کاتب(استاد داور)، خانم دکتر دانشگر (استاد داور) ، خانم دکتر فریندخت زاهدی (داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:  دوشنبه   6/10/96  ساعت : 10:00

مکان: اتاق سمینار دانشکده هنر

 
جلســـه دفاع از پیشنهاده پژوهشی خانم نگار زجاجی دانشجوی دکتری رشتــــه پژوهش هنـــر 
 

خانم دکتر طالب­پور (استاد راهنما) ، خانم دکتر فربود (استاد داور)، آقای دکتر ندایی­فرد (استاد داور) ، آقای دکتر افهمی (استاد داور)، آقای دکتر رفیعیان (استاد مشاور)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:  یکشنبه   2/8/95              ساعت : 15:00

مکان: اتاق سمینار دانشکده هنر

 
جلســـه دفاع از پیشنهاده پژوهشی خانم فاطمه زهتاب دانشجوی دکتری رشتــــه پژوهش هنـــر 
 

آقای دکتر حسامی (استاد راهنما) ، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، خانم دکتر رهبرنیا (استاد داور) ، آقای دکتر کشمیرشکن (استاد داور)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:  دوشنبه  12/7/95              ساعت : 10:00

مکان: اتاق سمینار دانشکده هنر