..:: گروه هاي آموزشي » گروه کتابت و نگارگری ::..
سه شنبه 25 مهر 1396
معرفی گروه کتابت و نگارگری

معرفی گروه کتابت و نگارگری


 استاد راهنمای رشته کتابت و نگارگری : خانم شهرزاد صالحی پور  تلفن داخلی :  2513 

کارشناس آموزش  دانشجویان مقطع کارشناسی : خانم زهرا یوسفی تلفن داخلی : 2508