سه شنبه 25 مهر 1396
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری دانشکده
 گالری تصاویر 
 انجمن های علمی 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرسنجی ارباب رجوع 
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 انتخاب واحد دانشجویی
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی

 

 

 


راهنمای تلفن دانشکده هنر

 جهت تماس  پیش شماره 8569 به اضافه  داخلی مورد نظر

کد

نام و نام خانوادگی

داخلی

واحد / پست سازمانی

1

خانم دکتر فاطمه کاتب 

2525

رئیس دانشکده هنر

2

خانم دکتر زهرا پاکزاد

2525

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

3

خانم دکتر مسعودی امین

2525-2506

معاونت پژوهشی و اجرایی

4

خانم سهیلا جهان بیگلو

2525

مسئول دفتر حوزه ریاست

5

خانم میترا معنوی راد

2747

مدیر گروه ارتباط تصویری

6

خانم دکتر فهیمه دانشگر

2565

عضو هیات علمی  گروه ارتباط تصویری

7

خانم فرشته  دیانت

2747

عضو هیات علمی  گروه ارتباط تصویری

8

خانم محبوبه محدث مداری محدث

2555

عضو هیات علمی  گروه ارتباط تصویری

9

خانم هاجر سلیمی نمین

2572

عضو هیات علمی  گروه ارتباط تصویری

10

خانم عفت السادات افضل طوسی

2572

عضو هیات علمی  گروه ارتباط تصویری

11

خانم زهرا مسعودی امین

2747

عضو هیات علمی  گروه ارتباط تصویری

12

خانم فروزنده قاسمی

2509

عضو هیات علمی  گروه صنایع دستی

13

خانم دکتر مهین سهرابی

2555

عضو هیات علمی  گروه صنایع دستی

14

خانم نیکو شجاع نوری

2573

عضو هیات علمی  گروه صنایع دستی

15

خانم مهناز محمدزاده

2555

عضو هیات علمی  گروه صنایع دستی

16

خانم ناهید رحمانپور

2573

عضو هیات علمی  گروه صنایع دستی

17

خانم فرزانه هنر بخش

2749

عضو هیات علمی  گروه طراحی صنعتی

18

آقای دکتر بهزاد سلیمانی

2505

عضو هیات علمی  گروه طراحی صنعتی

19

خانم دکتر پروین شکری

2572

عضو هیات علمی  گروه طراحی صنعتی

20

خانم مرضیه ا اله دادی

2749

عضو هیات علمی  گروه طراحی صنعتی

21

اقای احمد ندایی فرد

2505

عضو هیات علمی  گروه طراحی صنعتی

22

خانم دکتر فریناز فربد

2515

 عضو هیات علمی  گروه طراحی پارچه و لباس

23

خانم فریده طالبپور

2515

عضو هیات علمی  گروه طراحی پارچه و لباس

24

خانم عاطفه عبدالسلامی

2515

عضو هیات علمی  گروه طراحی پارچه و لباس

25

خانم ربابه غزالی

2515

عضو هیات علمی  گروه طراحی پارچه و لباس

26

خانم مریم مونسی سرخه

2515

عضو هیات علمی  گروه طراحی پارچه و لباس

27

خانم دکتر اشرف موسوی لر

2503

عضو هیات علمی  گروه پژوهش هنر

28

خانم فاطمه کاتب

2503

عضو هیات علمی  گروه پژوهش هنر

خانم دکتر زهرا رهبرنیا

2572

عضو هیات علمی  گروه پژوهش هنر

29

آقای دکتر دادور

2510

عضو هیات علمی  گروه پژوهش هنر

خانم ناهید عیسی وند

2503

کارشناس گروه پژوهش هنر

30

حمیده آرخی  

2232

کارشناس پژوهش و مجله جلوه هنر

31

اقای دکتر فرد دهکردی

2513-2505

عضو هیات علمی  گروه نقاشی

32

آقای منصور حسامی

2505

عضو هیات علمی  گروه نقاشی

33

خانم زهرا پاکزاد

2513

عضو هیات علمی  گروه نقاشی

34

خانم مینا محمدی وکیل 

2513

عضو هیات علمی  گروه نقاشی

35

خانم دکتر پریسا شاد قزوینی

2513

عضو هیات علمی  گروه نقاشی

36

خانم دکتر پنجه باشی

2513

عضو هیات علمی  گروه نقاشی

37

خانم ملیحه قانع

2519

مسول اداره آموزش

38

خانم فرشته موسوی فر

2517

مسول آموزش ارتباط تصویری

39

خانم طیبه رئیسی

2582

مسول آموزش طراحی پارچه 

40

خانم خدیجه شعرباف

2500

مسول آموزش ارشد پژوهش هنر

41

خانم فرشته کزازی

2504

مسول آموزش صنایع دستی

42

خانم منیره وکیلی

2508

مسول آموزش طراحی صنعتی

43

خانم لیلا لویی

2508

آموزش نقاشی

44

خانم زهرا یوسفی

2582

آموزش کتابت و نگارگری

45

خانم حوریه آقابابا

2387

مسئول کتابخانه هنر

46

خانم ورمزیار

2388

کتابدار

47

خانم  کبری بهاران

2388

کتابدار

48

خانم فرناز مؤذن

2535

لابراتوار عکاسی

49

خانم مریم موسوی منش

2535

سایت کامپیوتر هنر

50

خانم لیلا نظری

2516

مسول کارگاه طراحی لباس – مسول امور اساتید

51

آقای مهدی خاویان

2502

مسول کارگاه طراحی و چاپ پارچه

52

اقای حمید رضا ترابی

2562

مسول کارگاه های طراحی صنعتی

53

اقای کیوان نبی پور

2574

مسول کارگاه های صنایع دستی

54

خانم شیرین سلیمانی

2748

مسول کارگاه سفال و حجم

55

خانم هلن نقی زاده

2511

امور مالی و شبانه هنر

56

آقای مرتضی کربلائی

2534

کارپرداز هنر

57

اقای پیروز فروغی

2502

مسول امور عمومی

58

خانم زهرا بخشی

2748

امور فوق برنامه

59

خانم سعیده فروغی

2569

مسول  روابط عمومی

60

خانم زهرا نظری

2569

کارشناس روابط عمومی – مسول ترفیات اساتید