درج:    
قابليت ديدن:     ماژول:   
دوشنبه 27 دي 1395
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری اساتید
 گالری تصاویر 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی

تازه های علمی و هنری اساتید

معرفی تازه های علمی و هنری اساتید دانشکده هنر 

 نام استاد    عنوان  تصویر تاریخ  
 دکتر ابوالقاسم دادور
-آزاده دالایی

 كتاب "
مباني  نظري هنرهاي سنتي ايران اسلامي"
   1395
 دکتر فهیمه دانشگر    کتاب
" نماد شناسی پوستر "
  1395