..:: معرفی دانشکده » رياست دانشكده ::..
يکشنبه 29 مرداد 1396
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری دانشکده
 گالری تصاویر 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی

 

نام و نام خانوادگی : منصور حسامی کرمانی

    رشته تحصیلی : نقاشی
    مدرك تحصیلی : د كترا
    مرتبه علمی : دانشیار 

لیسانس : نقاشی دانشگاه هنر

فوق لیسانس : نقاشی دانشگاه تربیت مدرس
دکتری : هنرهای تجسمی دانشگاه مارک بلوک استراسبورگ فرانسه

PDF : رزومه فارسی 

CV : PDF

تلفن مستقیم دفتر ریاست دانشکده هنر : 88035801-85692525

آدرس پست الکترونیکی m.hessami@alzahra.ac.ir

web : http://staff.alzahra.ac.ir/hessami