..:: معرفی دانشکده » معاونین و مدیران دانشکده ::..
يکشنبه 29 مرداد 1396
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری دانشکده
 گالری تصاویر 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی

  
معاونین و مدیران دانشکده

 

 

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی : 


  نام و نام خانوادگی : زهرا پاکزاد 

رشته تحصیلی : پژوهش هنر

مدرك تحصیلی : دکتری 

مرتبه علمی : استاد یار 
شماره تلفن مستقیم : 88035801
شماره تلفن داخلی : 2525

رزومه انگلیسی "PDF

رزومه فارسی: PDF

نمونه آثار هنری 

ایمیل : zahrapakzad@ymail.com

 

 


 
معاون پژوهشی  اجرایی دانشکده هنر 

نام ونام خانوادگی: زهرا مسعودی امین 

             رشته :پژوهش هنر
                      مرتبه علمی : استادیار
  مدرک تحصیلی : دکترا
 
تلفن : 2525 / 85692506

رزومه : PDF 

PDF:رزومه انگللیسی  

 مدیر گروه ارتباط تصويري: 
 
نام و نام خانوادگی :  میترا معنوی راد
رشته تحصیلی : پژوهش هنر
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار 
شماره تلفن مستقیم : 85692747
شماره تلفن داخلی :2747 

پست الکترونیکی :

 رزومه : PDF 

   

    

 

 

مدیر گروه  پژوهش هنر 
 
نام و نام خانوادگی : فاطمه کاتب
رشته تحصیلی : معماری
مدرك تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی : دانشیار 
شماره تلفن مستقیم :85692503
شماره تلفن داخلی :2503
لیسانس :  معماری داخلی
فوق لیسانس : معماری
دکتری : معماری

آدرس پست الکترونیکی : f.kateb@alzahra.ac.ir

 رزومه فارسی  کلیک نمایید

رزومه انگلیسی  کلیک کنید


   

  

  

 
 

مدیر گروه صنايع دستي:
 

نام و نام خانوادگی : ناهید رحمانپور 
رشته تحصیلی : صنایع دستی 
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :8569250
9
شماره تلفن داخلی :2509

آدرس پست الکترونیکی :

 رزومه : PDF  

آثار هنری 

    

مدیر گروه  طراحي لباس و چاپ پارچه: 
 
نام و نام خانوادگی :   فریده طالبپور 
رشته تحصیلی : نساجی
مرتبه علمی :استاد 
شماره تلفن مستقیم : 85692515
شماره تلفن داخلی : 2515

 رزومه فارسی  PDF

رزومه انگلیسی : PDF
 

مدیر گروه  طراحي صنعتي: 
 
نام و نام خانوادگی : مرضیه اله دادی 
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی 
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی 
شماره تلفن مستقیم :85692749

شماره تلفن داخلی :2749

 پست الکترونیکی 

 رزومه : PDF

     

مدیر گروه  نقاشي: 
 

نام و نام خانوادگی : داریوش فرد دهکردی 

رشته تحصیلی :هنرهای تجسمی  
مدرك تحصیلی : د كترا
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم : 85692513
شماره تلفن داخلی : 2513
آدرس پست الکترونیکی :

     رزومه :  PDF

      

 رزومه انگلیسی :PDF