..:: گروه هاي آموزشي » گروه طراحي صنعتي » معرفي گروه طراحی صنعتی ::..
جمعه 28 مهر 1396
گروه طراحی صنعتی

   

 گروه طراحی صنعتی

مدیر گروه :  خانم مهندس مرضیه اله دادی : 

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش محور  : - تلفن 85692500

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد  : خانم خدیجه شعرباف - تلفن داخلی 85692504

کارشناس کارگاه های طراحی صنعتی : آقای حمید رضا ترابی - تلفن داخلی 85692562

 

 

 

 

کارگاه های طراحی صنعتی

 

 

تصاویر کارگاه های طراحی صنعتی ... کلیک کنید