۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
فرم های دکتری
                  فرمهای مقطع دکتری
 

شیوه نامه جرایی آیین نامه دوره‌ی دکتری وردی 95 به بعد 

  درخواست تصویب موضوع پیشنهادی دکترا 
درخواست مجوز دفاع بعد از 95 دکترا
  درخواست مجوز دفاع قبل 95 دکترا
 راهنمای تحویل رساله دکترا
  صورتجلسه دفاعیه دکترا
 دستورالعمل اجرایی دستیار آموزشی و فرمهای مربوطه دانشجویان مقطع دکتری
آیین نامه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکترا 
 فرم مشخصات پایان نامه
 فرم پروپوزال( کاربرگ تصویب موضوع پیشنهادی رساله دکتری)
 گزارش پرداخت مالی رساله دکتری رشته هنر 
فرم تصویب موضوع پیشنهادی پایان نامه دکتری 
درخواست مجوز دفاع از پایان نامه دکتری 
 گزارش جلسه دفاع نهایی از پایان نامه دکتری رشته هنر
درخواست مجوز دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری
 گزارش جلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتری
 درخواست تمدید سنوات ترم نهم / دهم دانشجویان دکتری
 کاربرگ تحویل پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 فرم کمیسیون موارد خاص دانشجویان دکتری
فرم طرح  پیشنهادی تفصیلی دکترا PDF 
 فرم طرح پیشنهادی تفصیلی دکترا فایل  word
   فرم گزارش پیشرفت تحصیلی و بورسیه و مامور به تحصیل دکتری دانشکده هنر
 فرم داوری طرح پیشنهادی رساله دکتری پژوهش‌هنر
درخواست ارائه سمینار شش ماهه دکتری 
مراحل اجرایی دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکترا (آزمون جامع شفاهی)  
 فرم گزارش سه ماهه  مراحل تحقیق رساله دکتری
 کلیه فرم های مورد نیاز دانشجویان دکتری
 لینک دسترسی به کلیه فرم های معاونت آموزشی
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/04
تعداد بازدید:
1827
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.