۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
پذیرش دانشجویان مهمان دانشگاه خلیج فارس

به منظورساماندهی و ایجاد نظم و بررسی درخواست هاي میهمانی و انتقال دانشجویان در نیمسال اول و دوم سال تحصـیلی 98-99؛ فقـط درخواست هـاي ثبت شـده درسامانه جامع امور دانشـجویان وزارت عتف  https://portal.saorg.ir براي دو نیمسال بررسـی خواهـدشد و به درخواست هایی که خارج ازسامانه دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضـمنا موارد ذیل به نحو مقتضـی به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی میهمانی به این دانشگاه رسانده شود:

1 – نتایج درخواست هاي متقاضـی اندر زمان مقرر درسامانه سـجاد درج خواهد شد و دانشـگاه از پاسـخگویی حضوري معذور می باشد.

2 -ریزنمرات دانشجویان میهمان پس از تسویه حساب کامل با این دانشگاه ارسال خواهدشد.

3 -به متقاضیان میهمان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.


تاریخ به روزرسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
181
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.