۱۴۰۲ سه شنبه ۹ خرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي_هنرمنو اصلي_هنر
درباره دانشكده
امور آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های آموزشی</span>گروه های آموزشی
ارتباط تصویری
پژوهش هنر
صنايع دستي
طراحي پارچه و لباس
طراحي صنعتي
نقاشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آثار هنری </span>آثار هنری
اولین کاتولوگ هنری دانشجویان دانشکده
آغاز فروش آثار هنری هنرمندان دانشکده هنر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره هاي تماس
ارتباط مستقيم با رياست دانشكده
ارسال نظرات، انتقادات و پيشنهادات
ارتباط با روابط عمومي
Collapse منو دومنو دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
معاون آموزشي
وظايف آموزش
اخبار دفاعيه ها
راهنمای آموزشی دانشجویان
اخبار و اطلاعیه های آموزش
آيين نامه آموزشي كارشناسي
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد
آيين نامه آموزشي دكتري
آيين نامه امتحانات
فرم های کارشناسی
فرم های کارشناسی ارشد
سرآمدان آموزش
فرم های دکتری
تقویم آموزشی
اخبار و اطلاعیه های دانش آموختگان
اخبار و اطلاعیه های استعداد درخشان
فرم هاي داخلي دانشكده
اخبار دفاعیه
برنامه درسی مصوب وزارت عتف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي</span>امور پژوهشي
معاون پژوهشی و بین الملل
كتابخانه دانشكده هنر
آیین نامه ها و فرم های پژوهشی
فرايندهاي پژوهش
فهرست نشريات علمي معتبر و نامعتبر
اعتبارهای پژوهشی (گرنت)
آثار وتاليفات اساتيد و كارمندان
طرح هاي پژوهشي مصوب اعضا
فايل هاي آموزشي پژوهشي
پژوهشگران برتر
نشریات
پژوهشکده طراحی، نوآوری و فناوری پوشاک و منسوجات
نشریات 2
اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
کارشناسان حوزه پژوهش
Collapse منو گروه ارتباط تصویریمنو گروه ارتباط تصویری
درباره گروه
اعضاء هيات علمي
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده در ترم جاري
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاسها
جدول دروس كارشناسي
طرح درس اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</span>برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کارشناسی
کارشناسی ارشد
Collapse منو گروه صنایع دستیمنو گروه صنایع دستی
درباره گروه
اعضاء هيات علمي
اساتید راهنمای دانشجویی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده در ترم جاري
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاسها
جدول دروس كارشناسي
طرح درس اساتید
فرم‌های ترفیع گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</span>برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کارشناسی
کارشناسی ارشد
Collapse منو گروه طراحی پارچه و لباسمنو گروه طراحی پارچه و لباس
درباره گروه
مدیر گروه طراحی پارچه و لباس
اساتيد هيات علمي
اساتید راهنمای دانشجویی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده در ترم جاري
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاسها
جدول دروس كارشناسي
جدول دروس كارشناسي ارشد
طرح درس اساتید
فرم‌های ترفیع گروه
شیوه نامه های نگارش پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
Collapse منو گروه طراحی صنعتیمنو گروه طراحی صنعتی
درباره گروه
اساتيد هيات علمي
اساتید راهنمای دانشجویی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده در ترم جاري
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
جدول دروس كارشناسي
جدول دروس كارشناسي ارشد
طرح درس
برنامه کلاسها
فرم‌های ترفیع گروه
Collapse منو گروه نقاشیمنو گروه نقاشی
درباره گروه
اساتيد هيات علمي
اساتید راهنمای دانشجویی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده در ترم جاري
برنامه هفتگی اساتید
جدول دروس كارشناسي
جدول دروس رشته كتابت و نگارگري
جدول دروس كارشناسي ارشد
برنامه کلاسها
برنامه امتحانات
طرح درس
فرم‌های ترفیع گروه
Collapse منو گروه پژوهش هنرمنو گروه پژوهش هنر
درباره گروه
اساتید هیات علمی
اساتید راهنمای دانشجویی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده در ترم جاری
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاسها
جدول دروس کارشناسی ارشد
جدول دروس دکترا
طرح درس اساتید
فرم‌های ترفیع گروه
Collapse منو نگارخانه دانشكده هنرمنو نگارخانه دانشكده هنر
درباره نگارخانه
آیین نامه نگارخانه
نمایشگاه هادانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.