۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
حضور سه تن از دانشجویان رشته نقاشی دانشگاه الزهرا در فستیوال هنری-اجتماعی سوآرت دانشگاه هاروارد
ارسال شده در تاریخ 1398/04/18
ساعت 12:05
منتخبین اولین دوره فستیوال سوآرت معرفی شدند
مراسم افتتاحیه فستیوال هنری-اجتماعی سوآرت شب گذشته در دانشگاه هاروارد و با حضور جمعی از هنرمندان و دانشگاهیان برگزار و منتخبین اولین دوره این فستیوال از سوی هیات داوران معرفی شدند.
این مراسم با سخنرانی Lauren Montague مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد آغاز به کار کرد. پژمان تهوری موسس گالری هنری تاچ و مدیر فستیوال سوآرت، سخنران دوم این مراسم بود. تهوری در تشریح اهداف فستیوال سو آرت گفت: شـهروندان در هـر موقعیـت اجتماعـی، بـا مشـارکت در پـروژه هـای مدنـی، هنـری و فرهنگـی مـی تواننـد شـکل جدیـدی از اجتمـاع را ایجـاد کننـد کـه در آن فاصلـه هـا کمتـر و پیوسـتگی و یکـی شـدن هـای بیشـتری حاصـل گـردد. خصوصـا در جامعـه متکثـر ایـران کـه بـه لحـاظ زبانـی، قومـی، دینـی و مذهبـی از تنــوع زیــادی برخــوردار اســت. از ایــن رو هــدف ســوآرت، جلــب مشــارکت مدنــی هنرمنــدان و مخاطبــان، و تبدیــل آن بــه یــک ســرمایه اجتماعـی، بـرای شـکل دهـی بـه جامعـه ای تحـول یافتـه بـود.

حضور سه تن از دانشجویان رشته نقاشی، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا در رویداد بین المللی، که بر اساس شرکت در یک فراخوان، از بین 300 هنرمند و 1000 اثر ارسالی منتخب و موفق شدند بین 30 هنرمند نهایی باشند که جواز حضور در نمایشگاه بین المللی دانشگاه هاروارد را کسب نمایند ، آثار از سه ماه می 2019،به مدت سه ماه در دانشگاه هاروارد بخش خاورمیانه به نمایش درآمده و هم اکنون نیز بر روی دیوارهای این دانشگاه ،نمایش عمومی آثار ادامه دارد.
دانشجویان رشته نقاشی دانشکده هنر الزهرا: فاطمه امانی راد، ندا عزیزی، فائزه حیاتی.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:1249
تصاویر مرتبط:

  • آیتم: حضور سه تن از دانشجویان رشته نقاشی در فستیوال هنری-اجتماعی سوآرت دانشگاه هاروارد_0
  • آیتم: حضور سه تن از دانشجویان رشته نقاشی در فستیوال هنری-اجتماعی سوآرت دانشگاه هاروارد_0
  • آیتم: حضور سه تن از دانشجویان رشته نقاشی در فستیوال هنری-اجتماعی سوآرت دانشگاه هاروارد_0

برچسب ها
فیلم مرتبط
فیلم مرتبط
فیلم مرتبط
صوت
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن:
توضیحات
 
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.