۱۴۰۰ دوشنبه ۲۷ ارديبهشت

راهنمای حذف اضطراری

نظر به امکان انجام حذف اضطراری تحت وب در سامانه گلستان، مقتضی است دستور فرمایید حذف اضطراری دانشجویان در نیمسال جاری نیز طبق راهنمای ذیل انجام پذیرد:

1. دانشجو از طریق سامانه گلستان (در قسمت ثبت نام حذف اضطراری) درخواست حذف اضطراری را ثبت می نماید.

2. کارشناس آموزش رشته پس از کنترل های لازم (عملی نبودن درس، موافقت استاددرس) در قسمت ثبت نام-تأیید مجوز حذف اضطراری- وضعیت تأیید: استاد راهنما، گروه آموزشی، دانشکده، تایید می نماید.

3. در پایان کارشناس مسئول دانشکده ارائه دهنده درس نیز در قسمت ثبت نام-تأیید مجوز حذف اضطراری - وضعیت تایید: تایید نهایی را انجام می دهد.

تذکر : حذف اضطراری دروس عمومی توسط کارشناسان آموزش دانشکده های ارائه دهنده (دانشکده های الهیات و ادبیات) انجام می شود.

تاریخ به روزرسانی:
1400/01/21
تعداد بازدید:
37
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.