۱۴۰۰ سه شنبه ۱ تير

معاونين و مديران دانشكده

معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی :
نام : دکتر فریده طالبپور
مرتبه علمی :استاد
شماره تلفن مستقیم : 85692515
http://staff.alzahra.ac.ir/farideh_talebpour/
رزومه فارسی : PDF
CV : PDF
ایمیل : talebpour@alzahra.ac.ir

معاون محترم پژوهشی دانشکده هنر

نام و نام خانوادگی: دکتر میترا معنوی راد
 رتبه علمی:دانشیار
رشته تخصصی:دکتری پژوهش هنر
حوزه تخصصی: تایپوگرافی
ایمیل:m.manavirad@alzahra.ac.ir
آدرس وب سایت: 
 http://staff.alzahra.ac.ir/manavirad
رزومه:pdf

CV:PDF 

 معاون محترم اجرایی دانشکده هنر
نام و نام خانوادگی: مهندس ناهید رحمانپور
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی : صنایع دستی
حوزه تخصصی: هنر چوب
وبسایت:http://staff.alzahra.ac.ir/rahmanpour
 رزومه:pdf
cv: pdf
 

مدیر گروه پژوهش هنر

نام و نام خانوادگی : دکتر عفت السادات افضل طوسی
رشته تحصیلی : دکترای طراحی و هنر
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692503
ایمیل : Afzaltousi@alzahra.ac.ir
وب سایت: :http://staff.alzahra.ac.ir/afzaltousi
رزومه:  PDF
CV: PDF

مدیر گروه ارتباط تصویری 
نام  : فرشته دیانت 
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : مربی 
شماره تلفن مستقیم : 85692747
ایمیل :

f.dianat@alzahra.ac.ir

http://staff.alzahra.ac.ir/dianat

رزومه : PDF 
CV:PDF 

  مدیر گروه صنایع دستی:
نام  : نیکو شجاع نوری  
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : استادیار 
شماره تلفن مستقیم :85692509
شماره تلفن داخلی :2509
ایمیل : n.shojanoori@alzahra.ac.ir
رزومه : PDF
CV:PDF


 مدیر گروه طراحی لباس و چاپ پارچه:
نام  : دکتر مریم مونسی سرخه
مرتبه علمی :استادیار 
شماره تلفن مستقیم : 85692515
http://staff.alzahra.ac.ir/Mounesi/
رزومه فارسی : PDF
CV : PDF
ایمیل : M.Mounesi@alzahra.ac.ir

 
مدیر گروه طراحی صنعتی:
نام  : مرضیه اله دادی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :85692749
شماره تلفن داخلی :2749
ایمیل : m.allahdadi@alzahra.ac.ir
رزومه : PDF
CV:PDF 


 مدیر گروه نقاشی:
نام و نام خانوادگی : دکتر داریوش فرد دهکردی
مدرک تحصیلی : د کترا
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم : 85692513
ایمیل : d.dehkordi@alzahra.ac.ir
رزومه : PDF
CV :PDF
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/10
تعداد بازدید:
2480
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.