۱۳۹۹ شنبه ۹ فروردين
ارتباط مستقیم با رئیس دانشکده هنر
سئوال:
برای ارتباط با رئیس دانشکده از طریق ایمیل و تلفن مستقیم دفتر دانشکده میسر است 
پاسخ:

تلفن مستقیم دفتر ریاست دانشکده هنر : 88035801-85692525

آدرس پست الکترونیکی :  f.kateb@alzahra.ac.ir

             /website : http://staff.alzahra.ac.ir/kateb 

تاریخ:
1397/11/01
تعداد بازدید:
209
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.