۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۳ آذر
فرم های کارشناسی
 فرم های کارشناسی و کارشناسی ارشد
 الف ـ فرم های کارشناسی 
1ـ گروه طراحی پارچه و لباس 
  2ـ گروه طراحی صنعتی 
 3ـ گروه صنایع دستی 
4ـ گروه نقاشی
5ـ گروه کتابت و نگارگری

فرم های مشترک گروه های  دانشکده هنر

 ب ـ فرم های کارشناسی ارشد

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/27
تعداد بازدید:
1147
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.