۱۴۰۲ سه شنبه ۹ خرداد

کارشناسان

کارشناسان حوزه ریاست
 خانم نسرین ستاری
مسئول دفتر ریاست دانشکده هنر
شماره تماس داخلی: 2525
شماره مستقیم:85692525
 
 خانم مریم آبیار
مسئول روابط عمومی و وب سایت دانشکده
شماره تماس: 2511 ـ 85692511
پست الکترونیکی:
 
کارشناسان حوزه آموزش و کارگاه
خانم فرشته کزازی
کارشناس مسئول آموزش/
کارشناس آموزش دکتری پژوهش هنر و
 تاریخ تطبیقی ـ تحلیلی هنر اسلامی
شماره تلفن(داخلی)ـ مستقیم:2519 ـ 85692519
پست الکترونیکی:
 
 خانم سمیه یوسفیان
کارشناس آموزش
گروه صنایع دستی
شماره تماس:2504 - 85692504
پست الکترونیکی:
 
 خانم فرناز موذن
کارشناس آموزش
گروه ارتباط تصویری

شماره تماس: 2527 - 85692527
پست الکترونیکی: f.moazen@alzahra.ac.ir
 
 خانم زهرا نظری
کارشناس آموزش
گروه طراحی پارچه و لباس
شماره تماس داخلی:2517 -85692517
پست الکترونیکی:z.nazari@alzahra.ac.ir
 

  
 
 خانم امینه ولی پور
کارشناس آموزش
گروه نقاشی
شماره تماس داخلی:2582 -85692582
پست الکترونیکی:a.valipoor@alzahra.ac.ir
 
 
 
 خانم زهرا رامتین
کارشناس آموزش گروه طراحی صنعتی
شماره تماس: 2508 ـ 85692508
پست الکترونیکی:
 
 
 
 خانم لیلا لوئی
 نماینده ایراندک/کارشناس گروه پژوهش هنر
شماره تماس:2503 ـ 85692503
پست الکترونیکی: l.loui@alzahra.ac.ir   

 
 
 خانم حمیده آرخی
کارشناس مجله
2232 - 85692232
 
 
 
 
خانم طیبه رئیسی
کارشناس کارگاه
شماره تماس: 2577 ـ 85692577
پست الکترونیکی: 
 
 
 
 خانم سهیلا جهانبیگلو
کارشناس ترفیع و تمدید قراردادهای هیات علمی ـ پیمانی/
مسئول نگارخانه هنر
شماره تماس: 2392 ـ 85692392
پست الکترونیکی: 
 
 
 خانم کبری بهاران
کارشناس آموزش گروه کتابت و نگارگری/
کارشناس آموزش کارشناسی ارشد گروه پژوهش هنر 
 کارشناس امورمالی دانشجویان شبانه
شماره تماس:2532 - 85692532
 
 
 خانم لیلا نظری
مسئول کارگاه طراحی لباس/ کارشناس مالی اساتید مدعو و هیات علمی
شماره تماس: 2516 - 85692516
 
 
  خانم سمانه رشتبر
کارشناس پژوهش/کارشناس گرنت
شماره تماس: 2536 - 85692536
پست الکترونیکی s.rashtbar@gmail.com
 
 
 آقای کیوان نبی پور
مسئول کارگاه‌های
گروه صنایع دستی

شماره تماس: 2574 - 85692574
پست الکترونیکی:Keyvan.nabipoor@yahoo.com
 
 
مهندس رضا حضرتی
کارشناس ارتقا/مسئول کارگاه‌های گروه طراحی صنعتی
شماره تماس: 2562 - 85692562
پست الکترونیکی: r.hazrati@modares.ac.ir
 
 
 
 آقای حمیدرضا مقدم
مسئول انبار مرکزی
شماره تماس :  2512 ـ 85692512
 
 
 آقای جواد جوادی 
مسئول کارگاه‌های چاپ
شماره تماس: 2522 ـ85692522
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/07/04
تعداد بازدید:
3422
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.