۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر

کارشناسان

                                                                                         کارشناسان آموزش و  کارگاه

 نام و نام خانوادگی  شماره تلفن(داخلی)ـ مستقیم
تصویر
 پست الکترونیک
خانم خاطره فلک فرسا
کارشناس مسئول آموزش/
کارشناس آموزش دکتری پژوهش هنر و تاریخ تطبیقی ـ تحلیلی هنر اسلامی
 2519  - 85692519  
Kh.falakfarsa@alzahra.ac.ir
خانم فرشته کزازی
کارشناس آموزش
 گروه صنایع دستی

 2504 - 85692504  
 f.kazzazi@alzahra.ac.ir
خانم فرناز موذن
کارشناس آموزش
 گروه ارتباط تصویری

 2527 - 85692527  
 f.moazen@alzahra.ac.ir
خانم زهرا نظری
کارشناس آموزش
 گروه طراحی پارچه و لباس

 2517 -  85692517  
 z.nazari@alzahra.ac.ir
خانم امینه ولی پور
کارشناس آموزش
 گروه نقاشی

 2582 -  85692582  
 a.valipoor@alzahra.ac.ir
خانم زهرا یوسفی
کارشناس آموزش گروه کتابت و نگارگری/
کارشناس آموزش کارشناسی ارشد گروه پژوهش هنر
 2532 -  85692532  
z.yosefi@alzahra.ac.ir 
خانم خاطره فلک فرسا
کارشناس آموزش
گروه طراحی صنعتی

 2508 - 85692508  
 Kh.falakfarsa@alzahra.ac.ir
خانم لیلا لوئی
کارشناس ارتقا/ نماینده ایراندک/ کارشناس گروه پژوهش هنر
 2503 -  85692503  
l.loui@alzahra.ac.ir 
خانم حمیده آرخی
کارشناس مجله
 2232 - 85692232  
 
خانم طیبه رئیسی
کارشناس کارگاه
 2577 - 85692577  
 
خانم سهیلا جهانبیگلو
کارشناس ترفیع و تمدید قراردادهای هیات علمی ـ پیمانی/
مسئول نگارخانه هنر
2392 - 85692392  
 
خانم کبری بهاران
کارشناس گرنت/ کارشناس امورمالی دانشجویان شبانه
 2511 - 85692511  
 
خانم لیلا نظری
مسئول کارگاه طراحی لباس/ کارشناس مالی اساتید مدعو و هیات علمی
 2516  - 85692516  
 
خانم سمانه رشتبر
کارشناس پژوهش
 2577 - 85692577  
 
آقای کیوان نبی پور
مسئول کارگاه‌های
 گروه صنایع دستی

 2574 - 85692574  
Keyvan.nabipoor@yahoo.com 
آقای رضا حضرتی
مسئول کارگاه‌های
گروه طراحی صنعتی

 2562 - 85692562  
 r.hazrati@modares.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/20
تعداد بازدید:
2529
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.