۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر
مدیر گروه رشته های آموزشی دانشکده
سئوال:
دسترسی به لینک مدیران گروه در وب سایت دانشکده هنر 
پاسخ:

مدیر گروه ارتباط تصویری  : " فرشته دیانت " /تلفن : 85692747

مدیر گروه پژوهش هنر      : " دکتراشرف السادات موسوی لر " / تلفن : 85692503

مدیر گروه صنایع دستی      : " نیکو شجاع نوری  / تلفن : 85692509

مدیر گروه طراحی پارچه و لباس : " دکتر مریم مونسی سرخه " / تلفن : 85692515

مدیر گروه طراحی صنعتی  : " مهندس مرضیه اله دادی / تلفن : 85692749

مدیر گروه نقاشی ورشته کتابت و نگارگری  : " دکترداریوش فرد دهکردی" / تلفن : 85692513

تاریخ:
1397/11/01
تعداد بازدید:
769
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.