۱۴۰۰ دوشنبه ۲۷ ارديبهشت
تلفن تماس واحدهای مختلف دانشکده
سئوال:
 با اضافه کردن 8969 به اول تلفن داخلی هر واحد ، ارتباط مستقیم با واحد مربوطه برقرار می گردد.
بطور مثال : داخلی روابط عمومی دانشکده هنر ( 2569)  و برای ارتباط مستقیم 85692569 شماره گیری شود .  
پاسخ:

راهنمای تلفن دانشکده هنر

جهت تماس پیش شماره 8569 به اضافه داخلی مورد نظر

نام و نام خانوادگی

داخلی

واحد / پست سازمانی

خانم دکتر فاطمه کاتب

2525

رئیس دانشکده هنر

خانم دکتر فریده طالبپور

2525

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی 

2525-2506

معاونت پژوهشی و اجرایی

 خانم سعیده فروغی  2569 مسئول روابط عمومی دانشکده هنر 

خانم نسرین ستاری 

2525

مسئول دفتر حوزه ریاست

خانم فرشته دیانت

2747

مدیر گروه ارتباط تصویری

خانم دکتر فهیمه دانشگر

2565

عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری

خانم فرشته دیانت

2747

عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری

خانم محبوبه محدث مداری محدث

2555

عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری

خانم هاجر سلیمی نمین

2572

عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری

خانم عفت السادات افضل طوسی

2572

عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری

خانم زهرا مسعودی امین

2747

عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری

 خانم نیکو شجاع نوری  2509 مدیر گروه صنایع دستی 

خانم فروزنده قاسمی

2509

عضو هیات علمی گروه صنایع دستی

خانم دکتر مهین سهرابی

2555

عضو هیات علمی گروه صنایع دستی

خانم نیکو شجاع نوری

2573

عضو هیات علمی گروه صنایع دستی

خانم مهناز محمدزاده

2555

عضو هیات علمی گروه صنایع دستی

خانم ناهید رحمانپور

2573

عضو هیات علمی گروه صنایع دستی

خانم مهندس مرضیه اله دادی 2749 مدیر گروه طراحی صنعتی 

خانم فرزانه هنر بخش

2749

عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی

آقای دکتر بهزاد سلیمانی

2505

عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی

خانم دکتر پروین شکری

2572

عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی

خانم مرضیه ا اله دادی

2749

عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی

اقای احمد ندایی فرد

2505

عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی

 خانم دکتر مریم مونسی سرخه  2515 مدیر گروه طراحی پارچه و لباس 

خانم دکتر فریناز فربد

2515

عضو هیات علمی گروه طراحی پارچه و لباس

خانم فریده طالبپور

2515

عضو هیات علمی گروه طراحی پارچه و لباس

خانم عاطفه عبدالسلامی

2515

عضو هیات علمی گروه طراحی پارچه و لباس

خانم ربابه غزالی

2515

عضو هیات علمی گروه طراحی پارچه و لباس

خانم مریم مونسی سرخه

2515

عضو هیات علمی گروه طراحی پارچه و لباس

خانم دکتر اشرف موسوی لر

2503

مدیر گروه پژوهش هنر

خانم فاطمه کاتب

2503

عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر

خانم دکتر زهرا رهبرنیا

2572

عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر

آقای دکتر دادور

2510

عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر

خانم ناهید عیسی وند

2503

کارشناس گروه پژوهش هنر

اقای دکتر فرد دهکردی

2513-2505

مدیر  گروه نقاشی/ کتابت و نگارگری

آقای منصور حسامی

2505

عضو هیات علمی گروه نقاشی

خانم زهرا پاکزاد

2513

عضو هیات علمی گروه نقاشی

خانم مینا محمدی وکیل

2513

عضو هیات علمی گروه نقاشی

خانم دکتر پریسا شاد قزوینی

2513

عضو هیات علمی گروه نقاشی

خانم دکتر پنجه باشی

2513

عضو هیات علمی گروه نقاشی

خانم ملیحه قانع

2519

مسول اداره آموزش

خانم فرناز موذن

2517

مسول آموزش ارتباط تصویری

خانم زهرا نظری 

2532

مسول آموزش طراحی پارچه

خانم خدیجه شعرباف

2500

مسول آموزش ارشد پژوهش هنر

خانم فرشته کزازی

2504

مسول آموزش صنایع دستی

خانم منیره وکیلی

2508

مسول آموزش طراحی صنعتی

خانم لیلا لویی

2508

آموزش نقاشی

خانم زهرا یوسفی

2582

آموزش کتابت و نگارگری

خانم حوریه آقابابا

2387

مسئول کتابخانه هنر

خانم کبری بهاران

2516

مسئول کارگاه سفال/ امور مالی دانشچویان 

خانم مریم موسوی منش

2535

سایت کامپیوتر هنر

خانم لیلا نظری

2511

مسول کارگاه طراحی لباس – مسول امور اساتید

آقای مهدی خاویان

2502

مسول کارگاه طراحی و چاپ پارچه

اقای حضرتی

2562

مسول کارگاه های طراحی صنعتی

اقای کیوان نبی پور

2574

مسول کارگاه های صنایع دستی

خانم لیلا نظری

2511

امور مالی و شبانه هنر

آقای مرتضی کربلائی

2534

کارپرداز هنر

اقای همت

2512

مسول امور عمومی

حمیده آرخی

 2332 کارشناس پژوهش و مجله جلوه هنر

تاریخ:
1397/11/01
تعداد بازدید:
2669
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.