۱۴۰۰ دوشنبه ۲۷ ارديبهشت
معرفی واحدهای اداری دانشکده
سئوال:
مسولیت امور اداری وآموزشی دانشکده طبق جدول زیر با شماره های تماس در دسترس می باشد.
پاسخ:


راهنمای کالبدی دانشکده هنر

1

حوزه ریاست

واقع درساختمان اداری دانشکده هنر

رئیس دانشکده هنر " دکتر فاطمه کاتب "

معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده هنر " دکترفریده طالبپور "

معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده هنر " دکتر عفت السادات افضل طوسی "

 مدیر نگارخانه دانشکده هنر : دکتر بهزاد سلیمانی " 85692392

مسئول روابط عمومی دانشکده هنر " امینه ولی پور " تلفن : 85692569

مسول دفتر دانشکده هنر " نسرین ستاری " 85692525

تلفن دانشکده هنر : 88035801 –فکس : 88041241

دفتر گروه های آموزشی

واقع در ساختمان اداری دانشکده هنر

گروه ارتباط تصویری / مدیر گروه : " فرشته دیانت  " /تلفن : 85692747

گروه پژوهش هنر / مدیر گروه : " دکتراشرف السادات موسوی لر " / تلفن : 85692503

گروه صنایع دستی / مدیر گروه :" نیکو شجاع نوری / تلفن : 85692509

گروه طراحی صنعتی / مدیر گروه : " مرضیه اله دادی / تلفن : 85692749

گروه نقاشی و کتابت و نگارگری / مدیر گروه : " دکترداریوش فرد دهکردی" / تلفن : 85692513

2

اداره آموزش

ساختمان اداری دانشکده هنر

مسول اداره آموزش دانشکده هنر و کارشناس آموزش دکترای پژوهش هنر/ ملیحه قانع عبادی / 85692519

کارشناس آموزش رشته ارتباط تصویری مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد: " فرناز موذن" - تلفن : 85692517

کارشناس آموزش رشته پژوهش هنر مقطع کارشناسی ارشد : " خدیجه شعر باف " – تلفن : 85692500

کارشناس آموزش رشته صنایع دستی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد : " فرشته کزازی" – تلفن : 85692504

کارشناس آموزش رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد : " منیره وکیلی " تلفن : 85692508

کارشناس آموزش رشته طراحی پارچه ولباس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد: " زهرا نظری" تلفن :85692532

کارشناس آموزش رشته نقاشی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد : " لیلا لویی " تلفن : 85692508

کارشناس آموزش رشته کتابت و نگارگری مقطع کارشناسی : " زهرا یوسفی " تلفن : 85692582

4

امور مالی و شبانه

امور اداری / دانشجویی و اساتید

ساختمان اداری دانشکده هنر

مسول امورمالی/ دانشجویان شبانه و حق التدریس اساتید دانشکده : " لیلا نظری " تلفن " 85692511

مسول امور اداری اساتید مدعو : " کبرا بهاران " / تلفن : 85692516

مسول امور دفتری گروه پژوهش هنر :  / تلفن : 85692503

کارشناس مجله علمی ترویجی جلوه هنر : " حمیده آرخی " / تلفن : 85692232

5

آتلیه ها

و

کارگاه ها

مسول سایت کامپیوتر / مهندس مریم موسوی منش / تلفن : 85692535

مسول مجموعه کارگاه های چاپ پارچه - چاپ دستی - حجم سازی/ مهدی خاویان

مسول مجموعه کارگاه های طراحی صنعتی / حضرتی  / تلفن : 85692562

مسول مجموعه کارگاه های طراحی لباس و دوخت / لیلا نظری / تلفن : 85692516

مسول مجموعه کارگاه های چوب - فلز - کوره صنایع دستی / کیوان نبی پور

مسول کارگاه سفال -  آزمایشگاه رنگرزی / شیرین سلیمانی تلفن :85692392

مسول لابراتوار عکاسی / طیبه رئیسی / تلفن : 85692527

7

مسیرهای دسترسی به دانشگاه

آدرس - نقشه و مسیر های دسترسی به دانشگاه الزهرا

تاریخ:
1397/12/18
تعداد بازدید:
1195
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.