۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
برنامه دفاعیه ها
 
برنامه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری  
 نام و نام خانوادگی دانشجو اساتید راهنما زمان و مکان دفاعیه 
 خانم فاطمه شیری کارشناسی¬ارشد
 سرکار خانم دکتر افضل طوسی (استاد راهنما)، خانم دکترمسعودی امین
(استاد داور وناظر ) ،آقای دکترحسن پور (داور خارجی)
 زمان: 16/11/97 ساعت 12-10
مکان: سایت شماره3
 خانم زهرا ریاحی مقدم کارشناسی¬ارشد
 سرکار خانم دکتر دانشگر (استاد راهنما)، استادارجمند سرکار خانم محدث
(مشاور
)سرکار خانم دکترمسعودی امین (استاد داور وناظر)، سرکارخانم دکترمقبلی
(استاد داورخارجی )
 زمان: 06/11/97 ساعت 17-15
مکان: سایت شماره 2
 خانم زهرا ریاحی مقدم
کارشناسی ارشد
 سرکار خانم دکتر دانشگر (استاد راهنما)، استادارجمند سرکار خانم محدث (مشاور
)سرکار خانم دکتر افضل طوسی (استاد داور وناظر)، سرکارخانم دکترمقبلی (استاد داور )
 زمان: 06/11/97 ساعت 17-15
مکان: سایت شماره 2
 خانم نفیسه ولایتی نجف آبادی
کارشناسی ارشد
 سرکار خانم دکتر معنوی¬راد و خانم دکتر مسعودی¬ امین(استاد راهنما)
خانم دکترمقبلی (استاد داور) خانم دکتر دانشگر (استاد داورو ناظر)
 زمان: 06/11/97 ساعت 15-13
مکان: سایت شماره2
 خانم رقیه دیزج چراغی
کارشناسی ارشد
 سرکار خانم دکتر معنوی راد (استاد راهنما)، سرکار خانم دکتر مقبلی (استاد داور
)، خانم دکتردانشگر (استاد داور و ناظر)
 زمان: 06/11/97 ساعت 12-10
مکان: دانشکده هنر

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/13
تعداد بازدید:
4639
گروه ارتباط تصویری
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.