۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۳ مرداد

اساتيد هيات علمي

 نام استاد : دکتر منصور حسامی 
مرتبه علمی : دانشیار
رشته: دکترای هنرهای تجسمی
حوزه تخصصی: نظریه های هنر - تاریخ نقاشی  
ایمیل :m.hessami@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/hessami  
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر داریوش فرد دهکردی 
مرتبه علمی : استادیار
رشته : دکترای هنرهای تجسمی
حوزه تخصصی:نقاشی دیواری  
ایمیل:d.dehkordi@alzahra.ac.ir
وب سایت : http://staff.alzahra.ac.ir/fard 
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر پریسا شاد قزوینی 
مرتبه علمی : دانشیار
رشته:دکترای فلسفه و علوم هنری
حوزه تخصصی : نقاشی  
ایمیل :shad@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/shad  
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر زهرا پاکزاد
مرتبه علمی : استادیار
رشته: دکترای پژوهش هنر
حوزه تخصصی : نقاشی 
ایمیل :z.pakzad@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/pakzad  
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : شهرزاد صالحی پور
مرتبه علمی : استادیار
آدرس پست الکترونیکی
رشته: مدرک درجه یک هنری نگارگری
حوزه تخصصی:نگارگری 
ایمیل:Sh.salehipour@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/salehipour  
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر الهه پنجه باشی
مرتبه علمی : استادیار
رشته: دکترای پژوهش هنر
حوزه تخصصی:نقاشی 
ایمیل:e.panjehbashi@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/panjehbashi 
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 
 نام استاد : دکتر مینا محمدی وکیل
مرتبه علمی : استادیار
رشته:دکترای پژوهش هنر
حوزه تخصصی: نقاشی 
ایمیل :m.vakil@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/vakil 
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
گوگل اسکالر:  Link
 
 نام استاد:دکتر مریم کشمیری
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری پژوهش هنر
حوزه تخصصی: نقاشی ایرانی
پست الکترونیک: m.keshmiri@alzahra.ac.ir
وب سایت:
رزومه فارسی:pdf
cv: pdf
گوگل اسکالر:Link
 
نام استاد: دکتر زینب مظفری خواه
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی:دکتری پژوهش هنر
حوزه تخصصی: نقاشی ـ نقاشی ایرانی
پست الکترونیک:mozafari69@gmail.com
وب سایت:
رزومه فارسی:pdf 
cv:pdf
گوگل اسکالر:link

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/19
تعداد بازدید:
9971
گروه نقاشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.